Skoči do osrednje vsebine

National research projects

Sort by research center:

Status:

Ocenjevanje in modeliranje pristranskosti zaradi neodgovorov v verjetnostnih spletnih anketah

Project leader at FDV: asist.dr. Gregor Čehovin | Duration: 1. October 2023 - 30. September 2026 | Centre for Social Informatics

Skrita diskriminacija družinskih neformalnih oskrbovalcev pri zaposlovanju in delu

Project leader at FDV: prof.dr. Valentina Hlebec | Duration: 1. October 2023 - 30. September 2026 | Centre for Welfare Studies

TAP J5-50173 Rastoča kulturna razdalja in stereotipizacija v malih tranzicijskih državah: primer držav nekdanje Jugoslavije

prof.dr. Boštjan Udovič | 1. October 2023 - 30. September 2026 | Centre of International Relations

Digitalizacija domačih bivalnih okolij starejših ljudi v Sloveniji

Project leader at FDV: izr.prof.dr. Maša Filipovič Hrast | Duration: 1. October 2023 - 30. September 2026 | Centre for Welfare Studies

TAP J6-50187 - Biti evropski in protikolonialen: utopični realizem jugoslovanskega neuvrščenega internacionalizma

prof.dr. Boštjan Udovič | 1. October 2023 - 30. September 2026 | Centre of International Relations

Ocenjevanje in krepitev informacijskovarnostne kulture pri izvajalcih bistvenih storitev: Analiza organizacijskih dejavnikov v odpornosti na kibernetske grožnje

Project leader at FDV: prof.dr. Gregor Petrič | Duration: 1. October 2023 - 30. September 2026 | Centre for Methodology and Informatics

Mlada raziskovalka Alja Pehar

prof.dr. Tanja Kamin | 1. October 2023 - 30. September 2027 | Centre for Social Psychology

Mlada raziskovalka Laura Mrčela

izr.prof.dr. Hajdeja Iglič | 1. October 2023 - 30. September 2027 | Research Center for Strategy and Governance

Mlada raziskovalka Neja Berger

doc.dr. Aleksander Sašo Slaček Brlek | 1. October 2023 - 30. September 2027 | Social Communication Research Centre

Mladi raziskovalec Fabio Ashtar Telarico

prof.dr. Aleš Žiberna | 1. October 2023 - 30. September 2027 | Centre for Methodology and Informatics