National research projects

Sort by research center:

Status:

Radicalisation and violent extremism: philosophical, sociological and educational perspective

Head: izr.prof. Tomaž Deželan | Period: 1. July 2018 - 30. June 2021 | Center za politološke raziskave

TAP Kako pospešiti rast slovenskih podjetij: stukturna dinamizacija, granularnost, internacionalizacija in inovativnost

izr.prof.dr. Matija Rojec | 1. July 2018 - 30. June 2021 | Center za mednarodne odnose

Opportunities and dangers of online health communities for healthcare

Head: prof.dr. Gregor Petrič | Period: 1. July 2018 - 30. June 2021 | Center za metodologijo in informatiko

Understanding and analysis of users' needs for the development of e-services for integrated social and health care in the aging society

Head: doc.dr. Andraž Petrovčič | Period: 1. July 2018 - 30. June 2021 | Center za družboslovno informatiko

Segmentacija nestandardnega zaposlovanja v Sloveniji (Slovene)

Head: prof.dr. Miroslav Stanojević | Period: 1. July 2018 - 30. June 2021 | Center za proučevanje organizacij in človeških virov

TAP Teorija kazni in demokratična kultura v Sloveniji

prof.dr. Rado Bohinc | 1. July 2018 - 30. June 2021 | Center za primerjalno pravne raziskave

Using paradata to evaluate response quality in surveys

Head: prof.dr. Vasja Vehovar | Period: 1. July 2018 - 30. June 2021 | Center za družboslovno informatiko

The Challenges of Multi-Religious Society for Public School

Head: prof.dr. Aleš Črnič | Period: 1. April 2018 - 31. March 2020 | Center za proučevanje kulture in religije

Hate speech on online social networks in Slovenia

Head: prof.dr. Vasja Vehovar | Period: 1. April 2018 - 31. March 2020 | Center za družboslovno informatiko

CRP Enakost spolov na področju izobraževanja, vodja projekta

doc.dr. Marjeta Mencin Čeplak | 1. April 2018 - 31. March 2020 | Center za socialno psihologijo