National research projects

Sort by research center:

Status:

Medijski repertoarji mladih: Socialni, politični in kulturni aspekti digitaliziranega vsakdana

Head: prof.dr. Tanja Oblak Črnič | Period: 1. September 2020 - 31. August 2023 | Center za politološke raziskave

Slovenska narodnozabavna glasba kot politika: percepcije, recepcije in identitete

Head: prof.dr. Peter Stanković | Period: 1. September 2020 - 31. August 2023 | Center za proučevanje kulture in religije

Brezdomstvo v Sloveniji: obseg, značilnosti in stališča

Head: izr.prof.dr. Maša Filipovič Hrast | Period: 1. September 2020 - 31. August 2023 | Center za proučevanje družbene blaginje

TAP Dolgotrajna oskrba ljudi z demenco v teoriji in praksi socialnega dela

prof.dr. Valentina Hlebec | 1. September 2020 - 31. August 2023 | Center za proučevanje družbene blaginje

Primerjava in evalvacija pristopov za bločno modeliranje časovnih omrežij s simulacijami in uporaba na slovenskih so-avtorskih omrežjih

Head: izr.prof.dr. Aleš Žiberna | Period: 1. September 2020 - 31. August 2023 | Center za metodologijo in informatiko

Posledice posredne uporabe interneta za internetne veščine starejših

Head: doc.dr. Andraž Petrovčič | Period: 1. September 2020 - 31. August 2023 | Center za družboslovno informatiko

TAP Javni prostor za potrebe starejših v velikih večstanovanjskih soseskah v Sloveniji

izr.prof.dr. Maša Filipovič Hrast | 1. September 2020 - 31. August 2023 | Center za proučevanje družbene blaginje

Korporativno upravljanje javnih služb - med učinkovitostjo in družbeno odgovornostjo

Head: prof.dr. Rado Bohinc | Period: 1. September 2020 - 31. August 2023 | Center za primerjalno pravne raziskave

TAP Modeli in prakse mednarodne kulturne izmenjave Gibanja neuvrščenih: raziskovanje prostorsko-časovnih kulturnih dinamik

prof.dr. Mitja Velikonja | 1. September 2020 - 31. August 2023 | Center za proučevanje kulture in religije

TAP Oblikovanje novega kulturnega polja v Sloveniji v 1980-ih: civilna družba med nacionalističnimi politikami in medkulturnim sodelovanjem

prof.dr. Maruša Pušnik | 1. September 2020 - 31. August 2023 | Center za družboslovnoterminološko in publicistično raziskovanje