Skoči do osrednje vsebine

National research projects

Sort by research center:

Status:

Oskrba starejših v skupnosti v Sloveniji

prof.dr. Valentina Hlebec | 1. July 2011 - 30. June 2014 | Center za proučevanje družbene blaginje

Pravno ekonomski vidiki korporacijskega upravljanja v javnem in zasebnem sektorju kot orodja za premagovanje gospodarske in razvojne krize

prof.dr. Rado Bohinc | 1. July 2011 - 30. June 2014 | Center za primerjalno pravne raziskave

Prazniki in oblikovanje nacionalne skupnosti na Slovenskem

prof.dr. Božidar Jezernik | 1. July 2011 - 30. June 2014 | Center za proučevanje kulture in religije

Razvoj integralnega modela kazalnikov za spremljanje in vrednotenje uspešnosti politik na področju e-uprave

prof.dr. Mirko Vintar | 1. July 2011 - 30. June 2014 | Center za družboslovno informatiko

Trajnostni razvoj v globalni konvergenci novih medijev in javne sfere

prof.dr. Alojzij Slavko Splichal | 1. July 2011 - 30. June 2014 | Center za raziskovanje družbenega komuniciranja

SHARE- Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe, skupaj z IER, ki so nosilci za Evropo (v okviru DODATNEGA infrastrukturnega programa), ARRS

viš.znan.sod.dr. Slavko Kurdija | 1. January 2011 - 31. December 2014 | Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

ESS v okviru MRIC UL - samo materialni stroški od 2016

viš.znan.sod.dr. Slavko Kurdija | 1. January 2011 - 31. December 2020 | Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

JIRD/PALGRAVE VB, bivši JIRD

prof.dr. Zlatko Šabič | 1. December 2010 - 31. December 2019 | Center za proučevanje mednarodnih odnosov

Raziskava o kakovosti življenja v Ljubljani

izr.prof.dr. Drago Kos | 1. May 2010 - 31. May 2010 | Center za prostorsko sociologijo

Analiza dela, izobraževanja in zaposlovanja

prof.dr. Miroslav Stanojević | 1. January 2009 - 31. December 2014 | Center za proučevanje organizacij in človeških virov