Skoči do osrednje vsebine

National research projects

Sort by research center:

Status:

Mladi raziskovalec Gregor Čehovin

asist.dr. Gregor Čehovin | 1. November 2014 - 30. April 2018 | Centre for Social Informatics

Mladi raziskovalec

doc.dr. Branko Bembič | 1. October 2014 - 31. May 2015 | Centre for Organisational and Human Resources Research

Mladi raziskovalec

Ana Podvršič | 1. October 2014 - 31. March 2017 | Centre for Organisational and Human Resources Research

Primerjalno raziskovanje organizacijskega razvoja interesnih skupin v Evropi – Flamsko slovenski projekt

prof.dr. Danica Fink Hafner | 1. October 2014 - 30. September 2018 | Centre for Political Science Research

Raziskava med podjetji s tujim in mešanim kapitalov v SLO: Motivi in ovire za tuje investitorje

izr.prof.dr. Matija Rojec | 1. September 2014 - 31. December 2019 | Centre of International Relations

1KA Enklik Anketa

prof.dr. Vasja Vehovar | 1. September 2014 - 30. September 2020 | Centre for Social Informatics

» Obvladovanje nalezljivih bolezni s cepljenjem: kdo so dvomljivci in nasprotniki cepljenja in kako z njimi komunicirati?«

prof.dr. Dejan Verčič | 1. July 2014 - 30. June 2017 | Centre for Marketing and Public Relations

Avtomatizacija razvoja in evalvacije anketnega vprašalnika

prof.dr. Vasja Vehovar | 1. July 2014 - 30. June 2017 | Centre for Social Informatics

Determinante in učinki pozicioniranja slovenskih podjetij v globalnih verigah vrednosti

izr.prof.dr. Matija Rojec | 1. July 2014 - 30. June 2017 | Centre of International Relations