Skoči do osrednje vsebine

National research projects

Sort by research center:

Status:

Raziskovanje ravni aktivnega državljanstva med študenti UL

prof.dr. Miro Haček | 1. May 2015 - 31. October 2015 | Center for Analysis of Administrative - Political Processes and Institutions

BledCom 2015, 22. mednarodni simpozij za raziskovanje v odnosih z javnostmi

prof.dr. Dejan Verčič | 1. January 2015 - 31. December 2015 | Centre for Marketing and Public Relations

NRP - Internetno raziskovanje

prof.dr. Vasja Vehovar | 1. January 2015 - 31. December 2018 | Centre for Social Informatics

Slovenski jezik – bazične, kontrastivne in aplikativne raziskave

prof.dr. Monika Kalin Golob | 1. January 2015 - 31. December 2018 | Research Centre for the Terminology of Social Sciences and Journalism

Analiza dela, izobraževanja in zaposlovanja

prof.dr. Miroslav Stanojević | 1. January 2015 - 31. December 2019 | Centre for Organisational and Human Resources Research

MRIC UL, Center za jezikovne vire in tehnologije - CJVT

prof.dr. Monika Kalin Golob | 1. January 2015 - 31. December 2020 | Research Centre for the Terminology of Social Sciences and Journalism

NRP Politološke raziskave

prof.dr. Danica Fink Hafner | 1. January 2015 - 31. December 2020 | Centre for Political Science Research

NRP Družboslovna metodologija, statistika in informatika

prof.dr. Gregor Petrič | 1. January 2015 - 31. December 2021 | Centre for Methodology and Informatics

NRP Množični mediji, javna sfera in družbene spremembe

prof.dr. Alojzij Slavko Splichal | 1. January 2015 - 31. December 2021 | Social Communication Research Centre

Slovenija in njeni akterji v mednarodnih odnosih in evropskih integracijah

prof.dr. Andreja Jaklič | 1. January 2015 - 31. December 2021 | Centre of International Relations