Skoči do osrednje vsebine

National research projects

Sort by research center:

Status:

Razvoj kritičnega mišljenja o sodobnih družbenih procesih in aktualnih političnih problemih med mladimi

prof.dr. Danica Fink Hafner | 1. March 2013 - 30. November 2013 | Center za politološke raziskave

Socialna psihologija in sociologija vsakdanjega življenja

zasl.prof.dr. Mirjana Ule | 1. January 2013 - 31. December 2016 | Center za socialno psihologijo

Sociološki vidiki trajnostnega družbenoprostorskega in kadrovskega razvoje Slovenije v Evropi

prof.dr. Samo Pavlin | 1. January 2013 - 31. December 2016 | Center za prostorsko sociologijo

Revija SHS (Studia Historica Slovenica)

izr.prof.dr. Boštjan Udovič | 1. January 2013 - 31. December 2017 | Center za proučevanje mednarodnih odnosov

Analiza slovenskega in medijskega in oglaševalskega trga – vrednosti in ocene vrednosti posameznih segmentov in trgov

prof.dr. Marko Milosavljević | 1. July 2012 - 31. December 2016 | Center za družboslovnoterminološko in publicistično raziskovanje

ECRP- Social Influence in Dynamic Network

zasl.prof.dr. Anuška Ferligoj | 1. January 2012 - 31. December 2014 | Center za metodologijo in informatiko

ESF INTEREURO - Comparative research on interest group politics in Europe

prof.dr. Danica Fink Hafner | 1. October 2011 - 30. September 2014 | Center za politološke raziskave

Kakovost rib na slovenskem trgu in analiza možnosti prilagajanja ponudbe rib povpraševanju z namenov zagotavljanja prehranske varnosti prebivalstva in zviševanja konkurenčnosti ribiškega sektorja

Head: prof.dr. Klement Podnar | Period: 1. October 2011 - 30. September 2014 | Center za marketing in odnose z javnostmi | Center za proučevanje organizacij in človeških virov

Etika hendikepa: socialne identitete ljudi z ovirami v teoriji in praksi

prof.dr. Darja Zaviršek | 1. July 2011 - 30. June 2014 | Center za socialno psihologijo

Informacijsko-komunikacijske tehnologije in preobrazba anketnega raziskovanja v družboslovju

prof.dr. Vasja Vehovar | 1. July 2011 - 30. June 2014 | Center za družboslovno informatiko