Skoči do osrednje vsebine

National research projects

Sort by research center:

Status:

Digitalno državljanstvo

prof.dr. Mojca Pajnik | 1. August 2013 - 31. July 2016 | Center za raziskovanje družbenega komuniciranja

Metodologija družboslovnega raziskovanja v kontekstu e-družboslovja

prof.dr. Vasja Vehovar | 1. August 2013 - 31. July 2016 | Center za družboslovno informatiko

Možnosti desegmentacije trga delovne sile

Head: prof.dr. Ivan Svetlik | Period: 1. August 2013 - 31. July 2016 | Center za proučevanje organizacij in človeških virov

Novinarstvo in internet: politični, ekonomski in kulturni vidiki tehnoloških transformacij sodobnega novinarstva

prof.dr. Melita Poler-Kovačič | 1. August 2013 - 31. July 2016 | Center za raziskovanje družbenega komuniciranja

Omrežja sodelovanj v slovenski znanosti

zasl.prof.dr. Anuška Ferligoj | 1. August 2013 - 31. July 2016 | Center za metodologijo in informatiko

Spolnost srednješolcev v Sloveniji: vedenje, zdravje, stališča

prof.dr. Tina Kogovšek | 1. August 2013 - 31. July 2016 | Center za metodologijo in informatiko

Mobilizacija skupnosti za zmanjšano uporabo alkohola med mladimi (MOSA)

prof.dr. Tanja Kamin | 1. August 2013 - 30. November 2016 | Center za socialno psihologijo

Deliberativne diskurzivne prakse v slovenski formalni in neformalni javni sferi

prof.dr. Metka Kuhar | 1. August 2013 - 28. February 2017 | Center za raziskovanje družbenega komuniciranja

Izvedba usposabljanj s področja družbenih in izobraževalnih ved o informatiki

doc.dr. Uroš Svete | 1. July 2013 - 30. November 2013 | Obramboslovni raziskovalni center

Aktivno državljanstvo v globalni dobi

izr.prof.dr. Marinko Banjac | 1. March 2013 - 30. November 2013 | Center za politično teorijo