Skoči do osrednje vsebine

National research projects

Sort by research center:

Status:

Mladi raziskovalec Primož Mlačnik

asist. Primož Mlačnik | 1. October 2016 - 30. September 2020 | Centre for Cultural and Religious Studies

Jezik dotika: lingvistične perspektive v študijah haptičnosti

Project leader at FDV: izr.prof.dr. Mirt Komel | Duration: 1. June 2016 - 31. May 2018 | Centre for Cultural and Religious Studies

Družbeni mehanizmi za vzpostavljanje in ohranjanje znanstvenega sodelovanja

Project leader at FDV: zasl.prof.dr. Anuška Ferligoj | Duration: 1. March 2016 - 28. February 2019 | Centre for Methodology and Informatics

Pametne IKT rešitve za aktivno in zdravo staranje: Integriranje storitev neformalne e-oskrbe v Sloveniji

Project leader at FDV: izr.prof.dr. Vesna Dolničar | Duration: 1. March 2016 - 28. February 2019 | Centre for Social Informatics

BledCom 2016, 23. mednarodni simpozij za raziskovanje v odnosih z javnostmi

prof.dr. Dejan Verčič | 1. January 2016 - 31. December 2016 | Centre for Marketing and Public Relations

Dediščina prve svetovne vojne: reprezentacije in reinterpretacije

Project leader at FDV: prof.dr. Mitja Velikonja | Duration: 1. January 2016 - 31. December 2018 | Centre for Cultural and Religious Studies

Družbeni vidiki darovanja organov in tkiv v Sloveniji: analiza spodbujevalnih in zaviralnih dejavnikov za oblikovanje programov za doseganje vedenjskih sprememb

Project leader at FDV: prof.dr. Tanja Kamin | Duration: 1. January 2016 - 31. December 2018 | Centre for Social Psychology

Korporativno upravljanje družb v državni lasti: sodobni izzivi in dileme za Slovenijo in EU

Project leader at FDV: prof.dr. Rado Bohinc | External project leader: UL FDV | Duration: 1. January 2016 - 31. December 2018 | Research Centre for Comparative Corporate Law

Slovenska znanstvena besedila: viri in opis

Project leader at FDV: izr.prof.dr. Nataša Logar | Duration: 1. January 2016 - 31. December 2018 | Research Centre for the Terminology of Social Sciences and Journalism

Spolna diferenciacija v medijski industriji

prof.dr. Breda Luthar | 1. January 2016 - 31. December 2018 | Research Centre for the Terminology of Social Sciences and Journalism