Skoči do osrednje vsebine

National research projects

Sort by research center:

Status:

TP Vrednotenje ukrepa samozaposlovanja aktivne politike zaposlovanja v obdobju 2007-2013

znan.sod.dr. Barbara Brečko | 1. November 2016 - 30. September 2018 | Centre for Social Informatics

Mladi raziskovalec Miha Šlebir

asist.dr. Miha Šlebir | 1. November 2016 - 30. November 2020 | Defence Research Centre

Analitične podlage za revizijo S4 v letu 2018

Project leader at FDV: izr.prof.dr. Anže Burger | Duration: 1. October 2016 - 30. September 2017 | Centre of International Relations

Ovrednotenje sistema izvajanja dejavnosti medicine dela v Sloveniji

Project leader at FDV: prof.dr. Andrej Rus | Duration: 1. October 2016 - 30. September 2018 | Research Center for Strategy and Governance

Slovenski znanstveniki doma in po svetu

Project leader at FDV: prof.dr. Zlatko Šabič | Duration: 1. October 2016 - 30. September 2018 | Centre of International Relations

Strateška razvojno inovacijska partnerstva kot orodje krepitve inovacijske sposobnosti slovenskega gospodarstva

Project leader at FDV: prof.dr. Maja Bučar | Duration: 1. October 2016 - 30. September 2019 | Centre of International Relations

Učinki in perspektive SKP na slovensko kmetijstvo in podeželje

Project leader at FDV: izr.prof.dr. Marko Lovec | Duration: 1. October 2016 - 30. September 2019 | Centre of International Relations

Mlada raziskovalka Jana Arbeiter

doc.dr. Jana Arbeiter | 1. October 2016 - 30. September 2020 | Centre of International Relations

Mlada raziskovalka Jasna Mikič

doc.dr. Jasna Mikić Ljubi | 1. October 2016 - 30. September 2020 | Centre for Organisational and Human Resources Research

Mladi raziskovalec Marko Hočevar

doc.dr. Marko Hočevar | 1. October 2016 - 30. September 2020 | Centre for Organisational and Human Resources Research