Skoči do osrednje vsebine

National research projects

Sort by research center:

Status:

» Obvladovanje nalezljivih bolezni s cepljenjem: kdo so dvomljivci in nasprotniki cepljenja in kako z njimi komunicirati?«

prof.dr. Dejan Verčič | 1. July 2014 - 30. June 2017 | Center za marketing in odnose z javnostmi

Avtomatizacija razvoja in evalvacije anketnega vprašalnika

prof.dr. Vasja Vehovar | 1. July 2014 - 30. June 2017 | Center za družboslovno informatiko

Determinante in učinki pozicioniranja slovenskih podjetij v globalnih verigah vrednosti

izr.prof.dr. Matija Rojec | 1. July 2014 - 30. June 2017 | Center za proučevanje mednarodnih odnosov

Družbeno odgovorno korporativno upravljanje kot temelj nove razvojne paradigme Slovenije in EU

Head: prof.dr. Rado Bohinc | Period: 1. July 2014 - 30. June 2017 | Center za primerjalno pravne raziskave

Medijatizacija javnega življenja: protislovja v sferi politike in vsakdanjega življenja

prof.dr. Alojzij Slavko Splichal | 1. July 2014 - 30. June 2017 | Center za raziskovanje družbenega komuniciranja

Omejena racionalnost in ekonomska uspešnost

doc.dr. Andreja Živoder | 1. July 2014 - 30. June 2017 | Center za socialno psihologijo

TAP ARRS Inovativne oblike bivalnih okolij za starejše ljudi v Sloveniji, skupaj z Urbanističnim inštitutom

izr.prof.dr. Maša Filipovič Hrast | 1. July 2014 - 30. June 2017 | Center za proučevanje družbene blaginje

Center za marketing in odnose z javnostmi

prof.dr. Dejan Verčič | 1. April 2014 - 31. December 2014 | Center za marketing in odnose z javnostmi

Po projektna finančna podpora - Post Award Support

zasl.prof.dr. Anuška Ferligoj | 1. January 2014 - 30. September 2014 | Center za družboslovno informatiko