Skoči do osrednje vsebine

National research projects

Sort by research center:

Status:

Substantivna zastopanost mladih v predstavniških organih

prof.dr. Tomaž Deželan | 1. May 2017 - 30. April 2020 | Centre for Political Science Research

Viri, metode in orodja za razumevanje, prepoznavanje in razvrščanje različnih oblik družbeno nesprejemljivega diskurza v informacijski družbi

Project leader at FDV: prof.dr. Vasja Vehovar | Duration: 1. May 2017 - 30. April 2020 | Centre for Social Informatics

TP Razvoj in podpora za anketni sistem

prof.dr. Vasja Vehovar | 1. May 2017 - 30. November 2021 | Centre for Social Informatics

Inovacijska kultura v mednarodni gospodarski družbi

izr.prof.dr. Andrej Kohont | 1. April 2017 - 31. March 2018 | Centre for Organisational and Human Resources Research

BledCom 2017, 24. mednarodni simpozij za raziskovanje v odnosih z javnostm

prof.dr. Dejan Verčič | 1. January 2017 - 31. December 2017 | Centre for Marketing and Public Relations

ZNANSTVENA KNJIŽNICA

zasl.prof.dr. Niko Toš | 1. January 2017 - 31. December 2018 | Public Opinion and Mass Communication Research Centre

Sociološki vidiki trajnostnega družbenoprostorskega in kadrovskega razvoja Slovenije v Evropi

prof.dr. Samo Pavlin | 1. January 2017 - 31. December 2019 | Centre for Spatial Sociology

P5-0200 Kakovost življenja družbenih skupin

prof.dr. Valentina Hlebec | 1. January 2017 - 31. December 2020 | Centre for Welfare Studies

Socialna psihologija in sociologija vsakdanjega življenja

prof.dr. Tanja Kamin | 1. January 2017 - 31. December 2021 | Centre for Social Psychology

Mladi raziskovalec Boris Mance

asist.dr. Boris Mance | 1. December 2016 - 30. November 2019 | Social Communication Research Centre