Skoči do osrednje vsebine

National research projects

Sort by research center:

Status:

Nove tehnologije, nove neenakosti? Teoretsko in empirično preučevanje vloge dostopa do mobilnega interneta pri raznovrstni uporabi spletnih storitev

doc.dr. Darja Grošelj | 1. September 2017 - 31. March 2021 | Centre for Social Informatics

Vloga transnacionalnih zasebnih standardov v okoljskem upravljanju

doc.dr. Jerneja Penca | 1. July 2017 - 31. July 2017 | Centre of International Relations

UEL; Urbano izobraževanje v živo

Project leader at FDV: izr.prof.dr. Matjaž Uršič | External project leader: prof. dr. Panu Lehtovuori, School of Architecture, Tampere University of Technology (TUT) | Duration: 1. July 2017 - 30. June 2020 | Centre for Spatial Sociology

TAP Prepoznavanje in razumevanje vloge dejavnikov države blaginje za oskrbo starih ljudi živečih v skupnosti v Sloveniji in Avstriji

prof.dr. Valentina Hlebec | 1. June 2017 - 31. May 2020 | Centre for Welfare Studies

TP-Oblikovanje celovitega modela vodenja odziva na nesreče za vse ravni vodenja na področju ZRP v RS - ICS

doc.dr. Uroš Svete | 1. May 2017 - 31. May 2018 | Defence Research Centre

Bločno modeliranje večnivojskih in časovnih omrežij

Project leader at FDV: prof.dr. Aleš Žiberna | Duration: 1. May 2017 - 30. April 2020 | Centre for Methodology and Informatics

Integracija mobilnih naprav v anketno raziskovanje v družboslovju: Razvoj celostnega metodološkega pristopa

Project leader at FDV: prof.dr. Vasja Vehovar | Duration: 1. May 2017 - 30. April 2020 | Centre for Social Informatics

Kolokacije kot temelj jezikovnega opisa: semantični in časovni vidiki

izr.prof.dr. Nataša Logar | 1. May 2017 - 30. April 2020 | Research Centre for the Terminology of Social Sciences and Journalism

Model za kakovostno staranje v domačem bivalnem okolju

izr.prof.dr. Maša Filipovič Hrast | 1. May 2017 - 30. April 2020 | Centre for Welfare Studies

Moškost, enakost, skrbstvene prakse

prof.dr. Aleksandra Kanjuo-Mrčela | 1. May 2017 - 30. April 2020 | Centre for Organisational and Human Resources Research