Skoči do osrednje vsebine

National research projects

Sort by research center:

Status:

Družbeni vidiki darovanja organov in tkiv v Sloveniji: analiza spodbujevalnih in zaviralnih dejavnikov za oblikovanje programov za doseganje vedenjskih sprememb

Head: prof.dr. Tanja Kamin | Period: 1. January 2016 - 31. December 2018 | Center za socialno psihologijo

Korporativno upravljanje družb v državni lasti: sodobni izzivi in dileme za Slovenijo in EU

Head: prof.dr. Rado Bohinc | Period: 1. January 2016 - 31. December 2018 | Center za primerjalno pravne raziskave

Slovenska znanstvena besedila: viri in opis

Head: izr.prof.dr. Nataša Logar | Period: 1. January 2016 - 31. December 2018 | Center za družboslovnoterminološko in publicistično raziskovanje

Spolna diferenciacija v medijski industriji

prof.dr. Breda Luthar | 1. January 2016 - 31. December 2018 | Center za družboslovnoterminološko in publicistično raziskovanje

V iskanju trajnostne odgovorne porabe (TOP)

Head: prof.dr. Urška Golob Podnar | Period: 1. January 2016 - 31. December 2018 | Center za marketing in odnose z javnostmi

Razvoj komunikološke znanosti

prof.dr. Alojzij Slavko Splichal | 1. January 2016 - 31. December 2020 | Center za raziskovanje družbenega komuniciranja

ESS v okviru MRIC UL - samo plačni del od 2016

viš.znan.sod.dr. Slavko Kurdija | 1. January 2016 - 31. December 2021 | Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

MLADI RAZISKOVALEC Tomaž Pušnik

prof.dr. Metka Kuhar | 1. November 2015 - 31. July 2017 | Center za raziskovanje družbenega komuniciranja

Mladi raziskovalec Marjan Cugmas

prof.dr. Aleš Žiberna | 1. November 2015 - 31. October 2019 | Center za metodologijo in informatiko

Pisarna IDV

prof.dr. Valentina Hlebec | 1. October 2015 - 31. December 2017 | IDV