Skoči do osrednje vsebine

National research projects

Sort by research center:

Status:

JAVNOMNENJSKA RAZISKAVA DRUŽBENIH VREDNOT O PROSTORU IN OKOLJU: LONGITUDINALNA ŠTUDIJA MED LETI 2003 IN 2018

Project leader at FDV: prof.dr. Marjan Hočevar | Duration: 1. April 2018 - 31. March 2019 | Centre for Spatial Sociology

Izzivi religijsko pluralne družbe za javno šolo

Project leader at FDV: prof.dr. Aleš Črnič | Duration: 1. April 2018 - 31. March 2020 | Centre for Cultural and Religious Studies

Sovražni govor na spletnih družbenih omrežjih v Sloveniji

Project leader at FDV: prof.dr. Vasja Vehovar | Duration: 1. April 2018 - 31. March 2020 | Centre for Social Informatics

CRP Enakost spolov na področju izobraževanja, vodja projekta

doc.dr. Marjeta Mencin | 1. April 2018 - 31. March 2020 | Centre for Social Psychology

Prevalenca in dolgoročni vplivi obremenjujočih izkušenj v otroštvu na funkcioniranje v odraslosti

Project leader at FDV: prof.dr. Metka Kuhar | Duration: 1. April 2018 - 30. September 2020 | Centre for Welfare Studies

RADIKALIZACIJA IN CELOVITI PROTIUKREPI V REPUBLIKI SLOVENIJI

Project leader at FDV: prof.dr. Iztok Prezelj | Duration: 1. April 2018 - 31. December 2020 | Defence Research Centre

TP Mobilne aplikacije, Ministrstvo za kulturo RS

izr.prof.dr. Nataša Logar | 1. February 2018 - 30. November 2019 | Research Centre for the Terminology of Social Sciences and Journalism

Elektronski odpadki - Ocena tveganj

Project leader at FDV: viš.znan.sod.dr. Jennie Kristina Olofsson | Duration: 1. February 2018 - 30. January 2020 | Centre for Social Studies of Science

TP Evalvacija/vrednotenje ukrepov, ki se izvajajo v okviru Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020

prof.dr. Maja Bučar | 1. January 2018 - 31. December 2018 | Centre of International Relations

TP-BledCom 2018, 25. mednarodni simpozij za raziskovanje v odnosih z javnostmi

prof.dr. Dejan Verčič | 1. January 2018 - 31. December 2018 | Centre for Marketing and Public Relations