Skoči do osrednje vsebine

National research projects

Sort by research center:

Status:

Sociološki vidiki trajnostnega družbenoprostorskega in kadrovskega razvoja Slovenije v Evropi

Head: prof.dr. Samo Pavlin | Period: 1. January 2017 - 31. December 2019 | Center za prostorsko sociologijo

P5-0200 Kakovost življenja družbenih skupin

prof.dr. Valentina Hlebec | 1. January 2017 - 31. December 2020 | Center za proučevanje družbene blaginje

Socialna psihologija in sociologija vsakdanjega življenja

prof.dr. Tanja Kamin | 1. January 2017 - 31. December 2021 | Center za socialno psihologijo

Mladi raziskovalec Boris Mance

asist.dr. Boris Mance | 1. December 2016 - 30. November 2019 | Center za raziskovanje družbenega komuniciranja

TP Vrednotenje ukrepa samozaposlovanja aktivne politike zaposlovanja v obdobju 2007-2013

znan.sod.dr. Barbara Brečko | 1. November 2016 - 30. September 2018 | Center za družboslovno informatiko

Mladi raziskovalec Miha Šlebir

asist.dr. Miha Šlebir | 1. November 2016 - 30. November 2020 | Obramboslovni raziskovalni center

Analitične podlage za revizijo S4 v letu 2018

Head: izr.prof.dr. Anže Burger | Period: 1. October 2016 - 30. September 2017 | Center za proučevanje mednarodnih odnosov

Ovrednotenje sistema izvajanja dejavnosti medicine dela v Sloveniji

Head: prof.dr. Andrej Rus | Period: 1. October 2016 - 30. September 2018 | Raziskovalni center za strategijo in upravljanje

Slovenski znanstveniki doma in po svetu

Head: prof.dr. Zlatko Šabič | Period: 1. October 2016 - 30. September 2018 | Center za proučevanje mednarodnih odnosov

Strateška razvojno inovacijska partnerstva kot orodje krepitve inovacijske sposobnosti slovenskega gospodarstva

Head: prof.dr. Maja Bučar | Period: 1. October 2016 - 30. September 2019 | Center za proučevanje mednarodnih odnosov