Skoči do osrednje vsebine

National research projects

Sort by research center:

Status:

Upravljanje jezikovne politike visokega šolstva: pregled stanja, dobrih praks in ukrepi

Head: prof.dr. Monika Kalin-Golob | Period: 1. October 2022 - 30. September 2023 | Center za družboslovnoterminološko in publicistično raziskovanje

Obramboslovje - ostanek MR

prof.dr. Marjan Malešič | 1. October 2022 - 31. December 2023 | Obramboslovni raziskovalni center

Zaviralni in spodbujevalni dejavniki odziva odrasle populacije na preventivni program in program krepitve zdravja Skupaj za zdravje

Head: prof.dr. Tanja Kamin | Period: 1. October 2022 - 31. March 2024 | Center za socialno psihologijo

CRP V3-2331 Zaviralni in spodbujevalni dejavniki odziva odrasle populacije na preventivni program in program krepitve zdravja Skupaj za zdravje MZ del

prof.dr. Tanja Kamin | 1. October 2022 - 30. April 2024 | Center za socialno psihologijo

Digitalne neenakosti in starejši odrasli v Sloveniji: evalvacija ukrepov izvedenih v okviru Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti

Head: doc.dr. Simona Hvalič Touzery | Period: 1. October 2022 - 30. September 2024 | Center za družboslovno informatiko

Digitalne neenakosti in starejši odrasli v Sloveniji: evalvacija ukrepov izvedenih v okviru Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti

Head: doc.dr. Simona Hvalič Touzery | Period: 1. October 2022 - 30. September 2024 | Center za družboslovno informatiko

Analiza raziskovalnih infrastruktur za krepitev nacionalnih in EU raziskovalnih zmogljivosti

Head: asist.dr. Gregor Čehovin | Period: 1. October 2022 - 30. September 2024 | Center za družboslovno informatiko

Analiza raziskovalnih infrastruktur za krepitev nacionalnih in EU raziskovalnih zmogljivosti

Head: asist.dr. Gregor Čehovin | Period: 1. October 2022 - 30. September 2024 | Center za družboslovno informatiko

Remembering As Resistance. Inclusive Commemorations Versus Competitive Victimhood After Mass Atrocity

Head: izr.prof.dr. Natalija Majsova | Period: 1. October 2022 - 30. September 2024 | Center za proučevanje kulture in religije

Medijska krajina v Sloveniji med pluralizacijo in homogenizacijo

Head: prof.dr. Igor Vobič | Period: 1. October 2022 - 30. September 2025 | Center za raziskovanje družbenega komuniciranja