Skoči do osrednje vsebine

National research projects

Sort by research center:

Status:

Integracija mobilnih naprav v anketno raziskovanje v družboslovju: Razvoj celostnega metodološkega pristopa

Head: prof.dr. Vasja Vehovar | Period: 1. May 2017 - 30. April 2020 | Center za družboslovno informatiko

Kolokacije kot temelj jezikovnega opisa: semantični in časovni vidiki

Head: izr.prof.dr. Nataša Logar | Period: 1. May 2017 - 30. April 2020 | Center za družboslovnoterminološko in publicistično raziskovanje

Model za kakovostno staranje v domačem bivalnem okolju v Sloveniji

Head: izr.prof.dr. Maša Filipovič Hrast | Period: 1. May 2017 - 30. April 2020 | Center za proučevanje družbene blaginje

Moškosti, enakost, skrbstvene prakse - MESP

Head: prof.dr. Aleksandra Kanjuo-Mrčela | Period: 1. May 2017 - 30. April 2020 | Center za proučevanje organizacij in človeških virov

Substantivna zastopanost mladih v predstavniških organih

Head: prof.dr. Tomaž Deželan | Period: 1. May 2017 - 30. April 2020 | Center za politološke raziskave

Viri, metode in orodja za razumevanje, prepoznavanje in razvrščanje različnih oblik družbeno nesprejemljivega diskurza v informacijski družbi

Head: prof.dr. Vasja Vehovar | Period: 1. May 2017 - 30. April 2020 | Center za družboslovno informatiko

TP Razvoj in podpora za anketni sistem

prof.dr. Vasja Vehovar | 1. May 2017 - 30. November 2021 | Center za družboslovno informatiko

Inovacijska kultura v mednarodni gospodarski družbi

izr.prof.dr. Andrej Kohont | 1. April 2017 - 31. March 2018 | Center za proučevanje organizacij in človeških virov

BledCom 2017, 24. mednarodni simpozij za raziskovanje v odnosih z javnostm

prof.dr. Dejan Verčič | 1. January 2017 - 31. December 2017 | Center za marketing in odnose z javnostmi

ZNANSTVENA KNJIŽNICA

zasl.prof.dr. Niko Toš | 1. January 2017 - 31. December 2018 | Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij