Skoči do osrednje vsebine

National research projects

Sort by research center:

Status:

Mladi raziskovalec Klemen Ploštajner

asist. Klemen Ploštajner | 1. October 2017 - 30. September 2021 | Raziskovalni center za strategijo in upravljanje

Mladi raziskovalec Matevž Malčič

asist. Matevž Malčič | 1. October 2017 - 30. September 2021 | Center za politološke raziskave

Mladi raziskovalec Otto Gerdina

asist.dr. Otto Gerdina | 1. October 2017 - 30. September 2021 | Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Mladi raziskovalec Robin Fabrin Petersen

Robin Fabrin-Petersen | 1. October 2017 - 30. September 2021 | Center za proučevanje družbene blaginje

Nove tehnologije, nove neenakosti? Teoretsko in empirično preučevanje vloge dostopa do mobilnega interneta pri raznovrstni uporabi spletnih storitev

Head: doc.dr. Darja Grošelj | Period: 1. September 2017 - 31. August 2019 | Center za družboslovno informatiko

Vloga transnacionalnih zasebnih standardov v okoljskem upravljanju

Head: doc.dr. Jerneja Penca | Period: 1. July 2017 - 30. June 2019 | Center za proučevanje mednarodnih odnosov

UEL; Urbano izobraževanje v živo

Head: izr.prof.dr. Matjaž Uršič | Period: 1. July 2017 - 30. June 2020 | Center za prostorsko sociologijo

Prepoznavanje in razumevanje vloge dejavnikov države blaginje za oskrbo starih ljudi živečih v skupnosti v Sloveniji in Avstriji

Head: prof.dr. Valentina Hlebec | Period: 1. June 2017 - 31. May 2020 | Center za proučevanje družbene blaginje

TP-Oblikovanje celovitega modela vodenja odziva na nesreče za vse ravni vodenja na področju ZRP v RS - ICS

doc.dr. Uroš Svete | 1. May 2017 - 31. May 2018 | Obramboslovni raziskovalni center

Bločno modeliranje večnivojskih in časovnih omrežij

Head: prof.dr. Aleš Žiberna | Period: 1. May 2017 - 30. April 2020 | Center za metodologijo in informatiko