Skoči do osrednje vsebine

National research projects

Sort by research center:

Status:

Vojaško specifični dejavniki tveganja za dobrobit in zdravje vojaških družin

Project leader at FDV: izr.prof.dr. Janja Vuga Beršnak | External project leader: Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani | Duration: 1. July 2019 - 30. June 2023 | Defence Research Centre

MTP Monitoring media pluralism in the digital media

prof.dr. Marko Milosavljević | 1. April 2019 - 31. December 2019 | Research Centre for the Terminology of Social Sciences and Journalism

TP-BledCom 2019, 26. mednarodni simpozij za raziskovanje v odnosih z javnostmi

prof.dr. Dejan Verčič | 1. January 2019 - 31. December 2019 | Centre for Marketing and Public Relations

NRP - Internetno raziskovanje

Project leader at FDV: prof.dr. Vasja Vehovar | Duration: 1. January 2019 - 31. December 2024 | Centre for Social Informatics

NRP Produkcija smisla in znanja v času krize: kulturološki, religiološki in znanstveno-razvojni vidiki družb v Sloveniji, na Balkanu, v Evropi

prof.dr. Mitja Velikonja | 1. January 2019 - 31. December 2024 | Centre for Cultural and Religious Studies

Slovenski jezik - bazične, kontrastivne in aplikativne raziskave

Project leader at FDV: prof.dr. Monika Kalin Golob | External project leader: UL Filozofska fakulteta | Duration: 4. April 2019 - 31. December 2024 | Research Centre for the Terminology of Social Sciences and Journalism

Evalvacija pilotnih projektov s področja dolgotrajne oskrbe

Project leader at FDV: izr.prof.dr. Vesna Dolničar | Duration: 10. December 2018 - 10. December 2020 | Centre for Social Informatics

Mladi raziskovalec Faris Kočan

doc.dr. Faris Kočan | 1. December 2018 - 30. November 2022 | Centre of International Relations

ITzaSKP - Zasnova informacijskih rešitev v podporo izvajanju Skupne kmetijske politike Evropske unije na podlagi podatkov

Project leader at FDV: izr.prof.dr. Marko Lovec | Duration: 1. November 2018 - 31. October 2020 | Centre of International Relations

CRP ITzaSKP – Zasnova informacijskih rešitev v podporo izvajanju Skupne kmetijske politike Evropske unije na podlagi podatkov MKGP del

izr.prof.dr. Marko Lovec | 1. November 2018 - 31. October 2020 | Centre of International Relations