Skoči do osrednje vsebine

National research projects

Sort by research center:

Status:

CRP Spremljanje in presoja učinkov strateških razvojno-inovacijskih partnerstev.

prof.dr. Maja Bučar | 1. November 2019 - 31. October 2022 | Centre of International Relations

TP Uvajanje sodelavcev v organizacijo prek sodelovanja z akademskimi institucijami.

Project leader at FDV: izr.prof.dr. Andrej Kohont | External project leader: Andrej Kohont | Duration: 1. October 2019 - 1. October 2019 | Centre for Organisational and Human Resources Research

Mlada raziskovalka Ana Jagodic

asist. Ana Jagodic | 1. October 2019 - 30. September 2022 | Public Opinion and Mass Communication Research Centre

Mlada raziskovalka Ajda Hedžet

asist. Ajda Hedžet | 1. October 2019 - 30. September 2023 | Centre of International Relations

Mlada raziskovalka Natalija Rebrica

asist. Natalija Rebrica | 1. October 2019 - 30. September 2023 | Centre for Social Informatics

Mlada raziskovalka Valentina Konrad

asist. Valentina Konrad | 1. October 2019 - 30. September 2023 | Centre for Political Science Research

MPT-BAG EU/Vezovnik Bringing the Access Gap – A Comparison of Educational Oportunities of Young Newcomers in the European Union

izr.prof.dr. Andreja Vezovnik | 1. July 2019 - 31. March 2020 | Centre for Social Psychology

MESTUR - Analiza in upravljanje prostorskih in družbenih učinkov mestnega turizma na primeru Ljubljane, Gradca in Maribora

Project leader at FDV: izr.prof.dr. Matjaž Uršič | Duration: 1. July 2019 - 30. June 2022 | Centre for Spatial Sociology

Dejavniki, ki v kontekstu oskrbovanja na daljavo vplivajo na namen uporabe pametnih tehnološko podprtih storitev oskrbe med družinskimi oskrbovalci starejših ljudi

Project leader at FDV: izr.prof.dr. Vesna Dolničar | Duration: 1. July 2019 - 30. June 2022 | Centre for Social Informatics

Vloga komunikacijskih neenakosti v dezintegraciji večnacionalne družbe

Project leader at FDV: prof.dr. Igor Vobič | Duration: 1. July 2019 - 30. June 2022 | Social Communication Research Centre