Skoči do osrednje vsebine

National research projects

Sort by research center:

Status:

TAP Made in YU: Kako so neljudje gor spravili Jugoslavijo

izr.prof.dr. Natalija Majsova | 1. January 2020 - 31. December 2022 | Centre for Cultural and Religious Studies

Sociološki vidiki trajnostnega družbenoprostorskega in kadrovskega razvoja Slovenije v Evropi

Project leader at FDV: izr.prof.dr. Matjaž Uršič | External project leader: izr. prof. dr. Matjaž Uršič, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede | Duration: 1. January 2020 - 31. December 2025 | Centre for Spatial Sociology

PS Analiza dela, izobraževanja in zaposlovanja

prof.dr. Aleksandra Kanjuo-Mrčela | 1. January 2020 - 31. December 2025 | Centre for Organisational and Human Resources Research

PS Družbena pogodba v 21. stoletju

prof.dr. Maruša Pušnik | 1. January 2020 - 31. December 2025 | Centre for Cultural and Religious Studies

PS Družbena pogodba v 21. stoletju - ostanek MR

prof.dr. Maruša Pušnik | 1. January 2020 - 31. December 2025 | Centre for Cultural and Religious Studies

PS Slovensko javno mnenje

izr.prof.dr. Mitja Hafner Fink | 1. January 2020 - 31. December 2025 | Public Opinion and Mass Communication Research Centre

CRP Prestrukturiranje podjetij: sistem zgodnjega opozarjanja in primeren odziv države MGRT del

izr.prof.dr. Anže Burger | 1. November 2019 - 31. October 2020 | Centre of International Relations

CRP FisKap Fiskalna kapaciteta občin v Sloveniji - ARRS

izr.prof.dr. Vladimir Prebilič | 1. November 2019 - 31. January 2021 | Defence Research Centre

CRP FisKap Fiskalna kapaciteta občin v Sloveniji MJU

izr.prof.dr. Vladimir Prebilič | 1. November 2019 - 31. January 2021 | Defence Research Centre

CRP Prestrukturiranje podjetij: sistem zgodnjega opozarjanja in primeren odziv države. ARRS del

izr.prof.dr. Anže Burger | 1. November 2019 - 31. October 2022 | Centre of International Relations