Skoči do osrednje vsebine

National research projects

Sort by research center:

Status:

Korporativno upravljanje javnih služb - med učinkovitostjo in družbeno odgovornostjo

Project leader at FDV: prof.dr. Rado Bohinc | External project leader: UL FDV | Duration: 1. September 2020 - 31. August 2023 | Research Centre for Comparative Corporate Law

TAP Modeli in prakse mednarodne kulturne izmenjave Gibanja neuvrščenih: raziskovanje prostorsko-časovnih kulturnih dinamik

prof.dr. Mitja Velikonja | 1. September 2020 - 31. August 2023 | Centre for Cultural and Religious Studies

TAP Oblikovanje novega kulturnega polja v Sloveniji v 1980-ih: civilna družba med nacionalističnimi politikami in medkulturnim sodelovanjem

prof.dr. Maruša Pušnik | 1. September 2020 - 31. August 2023 | Research Centre for the Terminology of Social Sciences and Journalism

TAP Prenos norm v EU in Sloveniji – ocena napredka k okoljski in trajnostni preobrazbi

izr.prof.dr. Marko Lovec | 1. September 2020 - 31. August 2023 | Centre of International Relations

TAP Računalniško podprta večjezična analiza novičarskega diskurza s kontekstualnimi besednimi vložitvami

izr.prof.dr. Andreja Vezovnik | 1. September 2020 - 31. August 2023 | Centre for Social Psychology

TP URI – Soča Zgodnja poklicna in zaposlitvena rehabilitacija v procesu vračanja na delo

prof.dr. Aleksandra Kanjuo-Mrčela | 1. July 2020 - 31. October 2020 | Centre for Organisational and Human Resources Research

TP E-ARMAGEDON - družbene posledice večjih izpadov električne energije

Project leader at FDV: prof.dr. Iztok Prezelj | Duration: 1. May 2020 - 30. November 2021 | Defence Research Centre

Mladi raziskovalec Nejc Slukan

asist. Nejc Slukan | 1. April 2020 - 30. September 2021 | 28396

TP Evalvacija projekta Preoblikovanje obstoječih mrež ter vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše

asist. Lea Lebar | 1. February 2020 - 30. September 2022 | Centre for Social Informatics

TP-BledCom 2020, 27. mednarodni simpozij za raziskovanje v odnosih z javnostmi

prof.dr. Dejan Verčič | 1. January 2020 - 31. December 2020 | Centre for Marketing and Public Relations