Skoči do osrednje vsebine

National research projects

Sort by research center:

Status:

Evalvacija pilotnih projektov s področja dolgotrajne oskrbe

Head: izr.prof.dr. Vesna Dolničar | Period: 10. December 2018 - 10. December 2020 | Center za družboslovno informatiko

Mladi raziskovalec Faris Kočan

doc.dr. Faris Kočan | 1. December 2018 - 30. November 2022 | Center za proučevanje mednarodnih odnosov

ITzaSKP - Zasnova informacijskih rešitev v podporo izvajanju Skupne kmetijske politike Evropske unije na podlagi podatkov

Head: izr.prof.dr. Marko Lovec | Period: 1. November 2018 - 31. October 2020 | Center za proučevanje mednarodnih odnosov

CRP ITzaSKP – Zasnova informacijskih rešitev v podporo izvajanju Skupne kmetijske politike Evropske unije na podlagi podatkov MKGP del

izr.prof.dr. Marko Lovec | 1. November 2018 - 31. October 2020 | Center za proučevanje mednarodnih odnosov

CRP Premostitev vrzeli v biogospodarstvu: od gozdne in kmetijske biomase do inovativnih tehnoloških rešitev ARRS del

izr.prof.dr. Marko Lovec | 1. November 2018 - 31. October 2021 | Center za proučevanje mednarodnih odnosov

Mlada raziskovalka Maruška Nardoni

asist. Maruška Nardoni | 1. November 2018 - 31. October 2022 | Center za proučevanje znanosti

Mlada raziskovalka Sinja Čož

asist.dr. Sinja Čož | 1. October 2018 - 30. September 2021 | Center za socialno psihologijo

Mlada raziskovalka Anamarija Šiša

asist. Anamarija Šiša | 1. October 2018 - 30. September 2022 | Center za družboslovnoterminološko in publicistično raziskovanje

Mlada raziskovalka Teodora Tea Ristevska

asist. Teodora Tea Ristevska | 1. October 2018 - 30. September 2022 | Obramboslovni raziskovalni center