Skoči do osrednje vsebine

National research projects

Sort by research center:

Status:

MPT-BAG EU/Vezovnik Bringing the Access Gap – A Comparison of Educational Oportunities of Young Newcomers in the European Union

izr.prof.dr. Andreja Vezovnik | 1. July 2019 - 31. March 2020 | Center za socialno psihologijo

TAP Analiza in upravljanje prostorskih in družbenih učinkov mestnega turizma na primeru Ljubljane, Gradca in Maribora

izr.prof.dr. Matjaž Uršič | 1. July 2019 - 30. June 2022 | Center za prostorsko sociologijo

Dejavniki, ki v kontekstu oskrbovanja na daljavo vplivajo na namen uporabe pametnih tehnološko podprtih storitev oskrbe med družinskimi oskrbovalci starejših ljudi

Head: izr.prof.dr. Vesna Dolničar | Period: 1. July 2019 - 30. June 2022 | Center za družboslovno informatiko

Vloga komunikacijskih neenakosti v dezintegraciji večnacionalne družbe

Head: prof.dr. Igor Vobič | Period: 1. July 2019 - 30. June 2022 | Center za raziskovanje družbenega komuniciranja

TAP Vojaško specifični dejavniki tveganja za dobrobit in zdravje vojaških družin

Head: izr.prof.dr. Janja Vuga Beršnak | Period: 1. July 2019 - 30. June 2022 | Obramboslovni raziskovalni center

MTP Monitoring media pluralism in the digital media

prof.dr. Marko Milosavljević | 1. April 2019 - 31. December 2019 | Center za družboslovnoterminološko in publicistično raziskovanje

TP-BledCom 2019, 26. mednarodni simpozij za raziskovanje v odnosih z javnostmi

prof.dr. Dejan Verčič | 1. January 2019 - 31. December 2019 | Center za marketing in odnose z javnostmi

NRP - Internetno raziskovanje

Head: prof.dr. Vasja Vehovar | Period: 1. January 2019 - 31. December 2024 | Center za družboslovno informatiko

NRP Produkcija smisla in znanja v času krize: kulturološki, religiološki in znanstveno-razvojni vidiki družb v Sloveniji, na Balkanu, v Evropi

prof.dr. Mitja Velikonja | 1. January 2019 - 31. December 2024 | Center za proučevanje kulture in religije

NRP Slovenski jezik – bazične, kontrastivne in aplikativne raziskave

prof.dr. Monika Kalin-Golob | 1. January 2019 - 31. December 2024 | Center za družboslovnoterminološko in publicistično raziskovanje