Skoči do osrednje vsebine

National research projects

Sort by research center:

Status:

Mlada raziskovalka Melika Mahmutović

asist. Melika Mahmutović | 1. October 2021 - 30. September 2025 | Centre of International Relations

Mladi raziskovalec Gašper Ferme

asist. Gašper Ferme | 1. October 2021 - 30. September 2025 | Defence Research Centre

CRP V5- 2153 Upravljanje kapitalskih virov v Slovenskih občinah ARRS del

izr.prof.dr. Irena Bačlija Brajnik | 1. September 2021 - 31. August 2022 | Centre for Spatial Sociology

CRP Priprave metodologije in presoja učinkovitosti ukrepov iz naslova Strategije pametne specializacije

izr.prof.dr. Anže Burger | 1. September 2021 - 31. August 2023 | Centre of International Relations

Verjetnostni spletni paneli v državni statistiki za osebe in gospodinjstva

Project leader at FDV: prof.dr. Vasja Vehovar | Duration: 1. September 2021 - 31. August 2023 | Centre for Social Informatics

CRP Verjetnostni spletni paneli v državni statistiki za osebe in gospodinjstva - SURS del

prof.dr. Vasja Vehovar | 1. September 2021 - 31. August 2023 | Centre for Social Informatics

TAP N5-0178 Anksioznosti v razdeljenih mestih pokonfliktnih družb: razvoj in testiranje inovativnih (eksperimentalnih) pristopov v procesih izgradnje miru

prof.dr. Rok Zupančič | 1. September 2021 - 31. August 2023 | Defence Research Centre

TP E+ RAY Research Based of European Youth Programmes

prof.dr. Tomaž Deželan | 1. August 2021 - 31. December 2027 | Centre for Political Science Research

MPT – Transformativno izobraževanje Bridge 47, globalno učenje

doc.dr. Jana Arbeiter | 1. April 2021 - 30. June 2021 | Centre of International Relations

TP BledCom 2021, 28. mednarodni simpozij za raziskovanje v odnosih z javnostmi 2021

prof.dr. Dejan Verčič | 1. January 2021 - 31. December 2021 | Centre for Marketing and Public Relations