Skoči do osrednje vsebine

National research projects

Sort by research center:

Status:

Mentorski odnos v kontekstu znanstvenega sodelovanja in produkcije znanja

Project leader at FDV: doc.dr. Luka Kronegger | Duration: 1. October 2021 - 30. September 2024 | Centre for Methodology and Informatics

Onkraj volilne skrinjice: percepcije in prakse politične participacije mladih

Project leader at FDV: izr.prof.dr. Marinko Banjac | External project leader: UL FDV | Duration: 1. October 2021 - 30. September 2024 | Centre for Political Theory

Rekonfiguracija novinarstva sredi vzpona ekonomije pozornosti in zatona javne sfere

Project leader at FDV: prof.dr. Alojzij Slavko Splichal | Duration: 1. October 2021 - 30. September 2024 | Social Communication Research Centre

TAP J5-3117 Politična participacija narodnih manjšin in njihovih pripadnikov: primerjalna študija politične participacije slovenskih skupnosti v sosednjih državah RS

prof.dr. Boštjan Udovič | 1. October 2021 - 30. September 2024 | Centre of International Relations

Integracija priseljencev skozi civilnodružbeno in politično participacijo

Project leader at FDV: izr.prof.dr. Mitja Hafner Fink | Duration: 1. October 2021 - 30. September 2024 | Public Opinion and Mass Communication Research Centre

TAP J6-3135 Glasba mladih po 1945 in Glasbena mladina Slovenije

prof.dr. Boštjan Udovič | 1. October 2021 - 30. September 2024 | Centre of International Relations

TAP J6-3144 Protesti, umetniške prakse in kultura spomina v post-jugoslovanskem kontekstu

izr.prof.dr. Mirt Komel | 1. October 2021 - 30. September 2024 | Centre for Cultural and Religious Studies

Mlada raziskovalka Dora Matejak

asist. Dora Matejak | 1. October 2021 - 30. September 2025 | Centre for Social Psychology

Mlada raziskovalka Kristina Rakinić

asist. Kristina Rakinić | 1. October 2021 - 30. September 2025 | Centre for Methodology and Informatics

Mlada raziskovalka Maruša Novak

asist. Maruša Novak | 1. October 2021 - 30. September 2025 | Centre for Cultural and Religious Studies