Skoči do osrednje vsebine

National research projects

Sort by research center:

Status:

TP E-ARMAGEDON - družbene posledice večjih izpadov električne energije

Head: prof.dr. Iztok Prezelj | Period: 1. May 2020 - 30. November 2021 | Obramboslovni raziskovalni center

Mladi raziskovalec Nejc Slukan

asist. Nejc Slukan | 1. April 2020 - 30. September 2021 | 28396

Evalvacija projekta Preoblikovanje obstoječih mrež ter vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše

Head: asist. Lea Lebar | Period: 1. February 2020 - 30. September 2022 | Center za družboslovno informatiko

TP-BledCom 2020, 27. mednarodni simpozij za raziskovanje v odnosih z javnostmi

prof.dr. Dejan Verčič | 1. January 2020 - 31. December 2020 | Center za marketing in odnose z javnostmi

TAP Made in YU: Kako so neljudje gor spravili Jugoslavijo

izr.prof.dr. Natalija Majsova | 1. January 2020 - 31. December 2022 | Center za proučevanje kulture in religije

Sociološki vidiki trajnostnega družbenoprostorskega in kadrovskega razvoja Slovenije v Evropi

Head: izr.prof.dr. Matjaž Uršič | Period: 1. January 2020 - 31. December 2025 | Center za prostorsko sociologijo

PS Analiza dela, izobraževanja in zaposlovanja

prof.dr. Aleksandra Kanjuo-Mrčela | 1. January 2020 - 31. December 2025 | Center za proučevanje organizacij in človeških virov

PS Družbena pogodba v 21. stoletju

prof.dr. Maruša Pušnik | 1. January 2020 - 31. December 2025 | Center za proučevanje kulture in religije

PS Družbena pogodba v 21. stoletju - ostanek MR

prof.dr. Maruša Pušnik | 1. January 2020 - 31. December 2025 | Center za proučevanje kulture in religije

PS Slovensko javno mnenje

izr.prof.dr. Mitja Hafner Fink | 1. January 2020 - 31. December 2025 | Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij