Skoči do osrednje vsebine

National research projects

Sort by research center:

Status:

CRP V5-2259 Globalna prisotnost in domet Slovenije v OZN MZZ del

izr.prof.dr. Boštjan Udovič | 1. October 2022 - 30. September 2023 | Center za proučevanje mednarodnih odnosov

S transparentnostjo do enakosti plač po spolu (STEP)

Head: prof.dr. Aleksandra Kanjuo-Mrčela | Period: 1. October 2022 - 30. September 2023 | Center za proučevanje organizacij in človeških virov

CRP V5-2266 S transparentnostjo do enakosti plač po spolu MDDSZ

prof.dr. Aleksandra Kanjuo-Mrčela | 1. October 2022 - 30. September 2023 | Center za proučevanje organizacij in človeških virov

Vzpostavitev sistema spremljanja in napovedovanja potreb po kadrih v vzgoji in izobraževanju

Head: prof.dr. Tomaž Deželan | Period: 1. October 2022 - 30. September 2023 | Center za politološke raziskave

CRP V5-2278 Vzpostavitev sistema spremljanja in napovedovanja potreb po kadrih v vzgoji in izobraževanju MIZŠ

prof.dr. Tomaž Deželan | 1. October 2022 - 30. September 2023 | Center za politološke raziskave

Potencial nevladnih organizacij v Sloveniji za naslavljanje potreb lokalnih skupnosti

Head: izr.prof.dr. Tatjana Rakar | Period: 1. October 2022 - 30. September 2023 | Center za proučevanje družbene blaginje

CRP V5-2288 Potencial nevladnih organizacij v Sloveniji za naslavljanje potreb lokalnih skupnosti MJU del

izr.prof.dr. Tatjana Rakar | 1. October 2022 - 30. September 2023 | Center za proučevanje družbene blaginje

Kompozitni kazalniki razvitosti občin: mednarodno primerljivo orodje za merjenje razvitosti občine

Head: izr.prof.dr. Irena Bačlija Brajnik | Period: 1. October 2022 - 30. September 2023 | Center za prostorsko sociologijo

CRP V5-2289 Kompozitni kazalniki razvitosti občin: mednarodno primerljivo orodje za merjenje razvitosti občine MJU

izr.prof.dr. Irena Bačlija Brajnik | 1. October 2022 - 30. September 2023 | Center za prostorsko sociologijo

Upravljanje jezikovne politike visokega šolstva: pregled stanja, dobrih praks in ukrepi

Head: prof.dr. Monika Kalin-Golob | Period: 1. October 2022 - 30. September 2023 | Center za družboslovnoterminološko in publicistično raziskovanje