National research projects

Sort by research center:

Status:

TAP Brezdomstvo v Sloveniji: obseg, značilnosti in stališča

izr.prof.dr. Maša Filipovič Hrast | 1. September 2020 - 31. August 2023 | Center za proučevanje družbene blaginje

TAP Dolgotrajna oskrba ljudi z demenco v teoriji in praksi socialnega dela

prof.dr. Valentina Hlebec | 1. September 2020 - 31. August 2023 | Center za proučevanje družbene blaginje

TAP J5-2557 Evaluacija bločnega modeliranja časovnih omrežij

izr.prof.dr. Aleš Žiberna | 1. September 2020 - 31. August 2023 | Center za metodologijo in informatiko

TAP J5-2558 Posledice posredne uporabe interneta za internetne veščine starejših

doc.dr. Andraž Petrovčič | 1. September 2020 - 31. August 2023 | Center za družboslovno informatiko

TAP Javni prostor za potrebe starejših v velikih večstanovanjskih soseskah v Sloveniji

izr.prof.dr. Maša Filipovič Hrast | 1. September 2020 - 31. August 2023 | Center za proučevanje družbene blaginje

TAP Korporativno upravljanje javih služb - med učinkovitostjo in družbeno odgovornostjo

prof.dr. Rado Bohinc | 1. September 2020 - 31. August 2023 | Center za primerjalno pravne raziskave

TAP Modeli in prakse mednarodne kulturne izmenjave Gibanja neuvrščenih: raziskovanje prostorsko-časovnih kulturnih dinamik

prof.dr. Mitja Velikonja | 1. September 2020 - 31. August 2023 | Center za proučevanje kulture in religije

TAP Oblikovanje novega kulturnega polja v Sloveniji v 1980-ih: civilna družba med nacionalističnimi politikami in medkulturnim sodelovanjem

izr.prof.dr. Maruša Pušnik | 1. September 2020 - 31. August 2023 | Center za družboslovnoterminološko in publicistično raziskovanje

TAP Prenos norm v EU in Sloveniji – ocena napredka k okoljski in trajnostni preobrazbi

doc.dr. Marko Lovec | 1. September 2020 - 31. August 2023 | Center za proučevanje mednarodnih odnosov

TAP Računalniško podprta večjezična analiza novičarskega diskurza s kontekstualnimi besednimi vložitvami

izr.prof.dr. Andreja Vezovnik | 1. September 2020 - 31. August 2023 | Center za socialno psihologijo