National research projects

Sort by research center:

Status:

Analiza in upravljanje prostorskih in družbenih učinkov mestnega turizma na primeru Ljubljane, Gradca in Maribora

izr.prof.dr. Matjaž Uršič | 1. July 2019 - 30. June 2022 | Center za prostorsko sociologijo

Dejavniki, ki v kontekstu oskrbovanja na daljavo vplivajo na namen uporabe pametnih tehnološko podprtih storitev oskrbe med družinskimi oskrbovalci starejših ljudi

izr.prof.dr. Vesna Dolničar | 1. July 2019 - 30. June 2022 | Center za družboslovno informatiko

The role of communication inequalities in disintegration of a multinational society

Head: izr.prof.dr. Igor Vobič | Period: 1. July 2019 - 30. June 2022 | Center za raziskovanje družbenega komuniciranja

Military specific risk and protective factors for military family health outcomes

Head: izr.prof.dr. Janja Vuga Beršnak | Period: 1. July 2019 - 30. June 2022 | Obramboslovni raziskovalni center

TP-BledCom 2019, 26. mednarodni simpozij za raziskovanje v odnosih z javnostmi

prof.dr. Dejan Verčič | 1. January 2019 - 31. December 2019 | Center za marketing in odnose z javnostmi

Mladi raziskovalec Faris Kočan

asist. Faris Kočan | 1. December 2018 - 30. November 2022 | Center za mednarodne odnose

IT4CAP Design of information-technology solutions in support of data-based implementation of Common agricultural policy of the European Union

Head: doc.dr. Marko Lovec | Period: 1. November 2018 - 31. October 2020 | Center za mednarodne odnose

CRP ITzaSKP – Zasnova informacijskih rešitev v podporo izvajanju Skupne kmetijske politike Evropske unije na podlagi podatkov MKGP del

doc.dr. Marko Lovec | 1. November 2018 - 31. October 2020 | Center za mednarodne odnose

CRP Premostitev vrzeli v biogospodarstvu: od gozdne in kmetijske biomase do inovativnih tehnoloških rešitev ARRS del

doc.dr. Marko Lovec | 1. November 2018 - 31. October 2021 | Center za mednarodne odnose

Mlada raziskovalka Maruška Nardoni

Maruška Nardoni | 1. November 2018 - 31. October 2022 | Center za proučevanje znanosti