National research projects

Sort by research center:

Status:

IT4CAP Design of information-technology solutions in support of data-based implementation of Common agricultural policy of the European Union

Head: doc.dr. Marko Lovec | Period: 1. November 2018 - 31. October 2020 | Center za mednarodne odnose

CRP ITzaSKP – Zasnova informacijskih rešitev v podporo izvajanju Skupne kmetijske politike Evropske unije na podlagi podatkov MKGP del

doc.dr. Marko Lovec | 1. November 2018 - 31. October 2020 | Center za mednarodne odnose

CRP Premostitev vrzeli v biogospodarstvu: od gozdne in kmetijske biomase do inovativnih tehnoloških rešitev ARRS del

doc.dr. Marko Lovec | 1. November 2018 - 31. October 2021 | Center za mednarodne odnose

Mlada raziskovalka Maruška Nardoni

Maruška Nardoni | 1. November 2018 - 31. October 2022 | Center za proučevanje znanosti

Mlada raziskovalka Sinja Čož

asist. Sinja Čož | 1. October 2018 - 30. September 2021 | Center za socialno psihologijo

Mlada raziskovalka Anamarija Šiša

asist. Anamarija Šiša | 1. October 2018 - 30. September 2022 | Center za družboslovnoterminološko in publicistično raziskovanje

Mlada raziskovalka Teodora Tea Ristevska

Teodora Tea Ristevska | 1. October 2018 - 30. September 2022 | Obramboslovni raziskovalni center

Mladi raziskovalec Jan Kostanjevec

Jan Kostanjevec | 1. October 2018 - 30. September 2022 | Center za raziskovanje družbenega komuniciranja

Mladi raziskovalec Klemen Knez

Klemen Knez | 1. October 2018 - 30. September 2022 | Center za mednarodne odnose