Skoči do osrednje vsebine

National research projects

Sort by research center:

Status:

Slovensko javno mnenje

Head: izr.prof.dr. Mitja Hafner Fink | Period: 1. January 2014 - 31. December 2019 | Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

SHARE- Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe, skupaj z IER, ki so nosilci za Evropo (v okviru DODATNEGA infrastrukturnega programa), ARRS

viš.znan.sod.dr. Slavko Kurdija | 1. January 2011 - 31. December 2014 | Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

ESS v okviru MRIC UL - samo materialni stroški od 2016

viš.znan.sod.dr. Slavko Kurdija | 1. January 2011 - 31. December 2020 | Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij