Skoči do osrednje vsebine

National research projects

Sort by research center:

Status:

Religijske skupnosti v virtualni dobi

prof.dr. Aleš Črnič | 1. November 2022 - 31. October 2024 | Center za proučevanje kulture in religije

NRP Produkcija smisla in znanja v času krize: kulturološki, religiološki in znanstveno-razvojni vidiki družb v Sloveniji, na Balkanu, v Evropi MR del

izr.prof.ddr. Aljoša Pužar | 1. November 2022 - 31. December 2024 | Center za proučevanje kulture in religije

CRP V5-2259 Globalna prisotnost in domet Slovenije v OZN ARRS

izr.prof.dr. Boštjan Udovič | 1. October 2022 - 30. September 2023 | Center za proučevanje mednarodnih odnosov

CRP V5-2259 Globalna prisotnost in domet Slovenije v OZN MZZ del

izr.prof.dr. Boštjan Udovič | 1. October 2022 - 30. September 2023 | Center za proučevanje mednarodnih odnosov

CRP V5-2266 S transparentnostjo do enakosti plač po spolu ARRS

prof.dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela | 1. October 2022 - 30. September 2023 | Center za proučevanje organizacij in človeških virov

CRP V5-2266 S transparentnostjo do enakosti plač po spolu MDDSZ

prof.dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela | 1. October 2022 - 30. September 2023 | Center za proučevanje organizacij in človeških virov

CRP V5-2278 Vzpostavitev sistema spremljanja in napovedovanja potreb po kadrih v vzgoji in izobraževanju ARRS

prof.dr. Tomaž Deželan | 1. October 2022 - 30. September 2023 | Center za politološke raziskave

CRP V5-2278 Vzpostavitev sistema spremljanja in napovedovanja potreb po kadrih v vzgoji in izobraževanju MIZŠ

prof.dr. Tomaž Deželan | 1. October 2022 - 30. September 2023 | Center za politološke raziskave

CRP V5-2288 Potencial nevladnih organizacij v Sloveniji za naslavljanje potreb lokalnih skupnosti ARRS

izr.prof.dr. Tatjana Rakar | 1. October 2022 - 30. September 2023 | Center za proučevanje družbene blaginje

CRP V5-2288 Potencial nevladnih organizacij v Sloveniji za naslavljanje potreb lokalnih skupnosti MJU del

izr.prof.dr. Tatjana Rakar | 1. October 2022 - 30. September 2023 | Center za proučevanje družbene blaginje