Skoči do osrednje vsebine

National research projects

Sort by research center:

Status:

NOO IUČ, Digitalni študijski program

doc.dr. Tanja Kerševan | 1. March 2023 - 31. December 2025 |

NOO VŽU, Mapiranje

doc.dr. Jana Arbeiter | 1. March 2023 - 31. December 2025 |

NOO VŽU, Sodobna družbena tveganja

izr.prof.dr. Simona Zavratnik | 1. March 2023 - 31. December 2025 |

Religijske skupnosti v virtualni dobi

prof.dr. Aleš Črnič | 1. November 2022 - 31. October 2024 | Center za proučevanje kulture in religije

NRP Produkcija smisla in znanja v času krize: kulturološki, religiološki in znanstveno-razvojni vidiki družb v Sloveniji, na Balkanu, v Evropi MR del

izr.prof.dr. Aljoša Pužar | 1. November 2022 - 31. December 2024 | Center za proučevanje kulture in religije

Analiza medobčinskega sodelovanja v Sloveniji: področja sodelovanja ter vzroki za (ne)sodelovanja

izr.prof.dr. Irena Bačlija Brajnik | 1. October 2022 - 30. September 2023 | Center za prostorsko sociologijo

CRP V5-2259 Globalna prisotnost in domet Slovenije v OZN ARRS

Head: izr.prof.dr. Boštjan Udovič | Period: 1. October 2022 - 30. September 2023 | Center za proučevanje mednarodnih odnosov

CRP V5-2259 Globalna prisotnost in domet Slovenije v OZN MZZ del

izr.prof.dr. Boštjan Udovič | 1. October 2022 - 30. September 2023 | Center za proučevanje mednarodnih odnosov

S transparentnostjo do enakosti plač po spolu (STEP)

Head: prof.dr. Aleksandra Kanjuo-Mrčela | Period: 1. October 2022 - 30. September 2023 | Center za proučevanje organizacij in človeških virov

CRP V5-2266 S transparentnostjo do enakosti plač po spolu MDDSZ

prof.dr. Aleksandra Kanjuo-Mrčela | 1. October 2022 - 30. September 2023 | Center za proučevanje organizacij in človeških virov