National research projects

Sort by research center:

Status:

Mlada raziskovalka Nina Pejič

Nina Pejič | 1. November 2017 - 31. October 2021 | Center za proučevanje mednarodnih odnosov

Mlada raziskovalka Špela Orehek

Špela Orehek | 1. October 2017 - 30. September 2021 | Center za metodologijo in informatiko

Mladi raziskovalec Klemen Ploštajner

asistent Klemen Ploštajner | 1. October 2017 - 30. September 2021 | Raziskovalni center za strategijo in upravljanje

Mladi raziskovalec Matevž Malčič

Matevž Malčič | 1. October 2017 - 30. September 2021 | Center za politološke raziskave

Mladi raziskovalec Otto Gerdina

Otto Gerdina | 1. October 2017 - 30. September 2021 | Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Mladi raziskovalec Robin Fabrin Petersen

Robin Fabrin - Petersen | 1. October 2017 - 30. September 2021 | Center za proučevanje družbene blaginje

Nove tehnologije, nove neenakosti? Teoretsko in empirično preučevanje vloge dostopa do mobilnega interneta pri raznovrstni uporabi spletnih storitev

Darja Grošelj | 1. September 2017 - 31. August 2019 | Center za družboslovno informatiko

UEL; Urban Education Live

Head: docent Matjaž Uršič | Period: 1. July 2017 - 30. June 2020 | Center za prostorsko sociologijo

Prepoznavanje in razumevanje vloge dejavnikov države blaginje za oskrbo starih ljudi živečih v skupnosti v Sloveniji in Avstriji (Slovene)

Head: redni profesor Valentina Hlebec | Period: 1. June 2017 - 31. May 2020 | Center za proučevanje družbene blaginje

Blockmodeling multilevel and temporal networks

Head: docent Aleš Žiberna | Period: 1. May 2017 - 30. April 2020 | Center za metodologijo in informatiko