National research projects

Sort by research center:

Status:

Elektronski podatki - Ocena tveganj

viš.znan.sod.dr. Jennie Kristina Olofsson | 1. February 2018 - 31. January 2020 | Center za proučevanje znanosti

PP CoDe - Comparative Local Development

prof.dr. Miro Haček | 1. January 2018 - 31. December 2018 | CPPUPI

TP Evalvacija/vrednotenje ukrepov, ki se izvajajo v okviru Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020

prof.dr. Maja Bučar | 1. January 2018 - 31. December 2018 | Center za proučevanje mednarodnih odnosov

TP-BledCom 2018, 25. mednarodni simpozij za raziskovanje v odnosih z javnostmi

prof.dr. Dejan Verčič | 1. January 2018 - 31. December 2018 | Center za marketing in odnose z javnostmi

ODK JG

mag. Mirjam Kotar | 1. December 2017 - 31. December 2018 | ODK JG

Mlada raziskovalka Nina Pejič

Nina Pejič | 1. November 2017 - 31. October 2021 | Center za proučevanje mednarodnih odnosov

Mlada raziskovalka Špela Orehek

Špela Orehek | 1. October 2017 - 30. September 2021 | Center za metodologijo in informatiko

Mladi raziskovalec Klemen Ploštajner

Klemen Ploštajner | 1. October 2017 - 30. September 2021 | Raziskovalni center za strategijo in upravljanje

Mladi raziskovalec Matevž Malčič

Matevž Malčič | 1. October 2017 - 30. September 2021 | Center za politološke raziskave

Mladi raziskovalec Otto Gerdina

asist. Otto Gerdina | 1. October 2017 - 30. September 2021 | Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij