National research projects

Sort by research center:

Status:

UEL; Urban Education Live

Head: docent Matjaž Uršič | Period: 1. July 2017 - 30. June 2020 | Center za prostorsko sociologijo

Prepoznavanje in razumevanje vloge dejavnikov države blaginje za oskrbo starih ljudi živečih v skupnosti v Sloveniji in Avstriji (Slovene)

Head: redni profesor Valentina Hlebec | Period: 1. June 2017 - 31. May 2020 | Center za proučevanje družbene blaginje

Bločno modeliranje večnivojskih in časovnih omrežij (Slovene)

Head: docent Aleš Žiberna | Period: 1. May 2017 - 30. April 2020 | Center za metodologijo in informatiko

Integracija mobilnih naprav v anketno raziskovanje v družboslovju: Razvoj celostnega metodološkega pristopa (Slovene)

Head: redni profesor Vasja Vehovar | Period: 1. May 2017 - 30. April 2020 | Center za družboslovno informatiko

Kolokacije kot temelj jezikovnega opisa: semantični in časovni vidiki (Slovene)

Head: docent Nataša Logar | Period: 1. May 2017 - 30. April 2020 | Center za družboslovnoterminološko in publicistično raziskovanje

Model za kakovostno staranje v domačem bivalnem okolju v Sloveniji (Slovene)

Head: Izredni profesor Maša Filipovič Hrast | Period: 1. May 2017 - 30. April 2020 | Center za proučevanje družbene blaginje

Moškosti, enakost, skrbstvene prakse - MESP (Slovene)

Head: redni profesor Aleksandra Kanjuo-Mrčela | Period: 1. May 2017 - 30. April 2020 | Center za proučevanje organizacij in človeških virov

Substantivna zastopanost mladih v predstavniških organih (Slovene)

Head: izredni profesor Tomaž Deželan | Period: 1. May 2017 - 30. April 2020 | Center za politološke raziskave

Viri, metode in orodja za razumevanje, prepoznavanje in razvrščanje različnih oblik družbeno nesprejemljivega diskurza v informacijski družbi (Slovene)

Head: redni profesor Vasja Vehovar | Period: 1. May 2017 - 30. April 2020 | Center za družboslovno informatiko

Inovacijska kultura v mednarodni gospodarski družbi

docent Andrej Kohont | 1. April 2017 - 31. March 2018 | Center za proučevanje organizacij in človeških virov