National research projects

Sort by research center:

Status:

CRP V5-2150 Podnebno pogojene naravne nesreče in odziv sistema ARRS del

prof.dr. Miro Haček | 1. October 2021 - 31. March 2023 | Obramboslovni raziskovalni center

CRP V5-2150 Podnebno pogojene naravne nesreče in odziv sistema MORS del

prof.dr. Miro Haček | 1. October 2021 - 31. March 2023 | Obramboslovni raziskovalni center

Krepitev domoljubne in državljanske zavesti med mladimi - ARRS del

izr.prof.dr. Vladimir Prebilič | 1. October 2021 - 30. September 2023 | Obramboslovni raziskovalni center

Mladi raziskovalec Tjaša Hudobivnik

Tjaša Potočnik | 1. October 2021 - 30. September 2024 | Center za proučevanje družbene blaginje

TAP J5-3100 Ovrednotenje verjetnostnih in neverjetnostnih spletnih panelov

prof.dr. Vasja Vehovar | 1. October 2021 - 30. September 2024 | Center za družboslovno informatiko

TAP J5-3101 Mentorski odnos v kontekstu znanstvenega sodelovanja in produkcija znanja

doc.dr. Luka Kronegger | 1. October 2021 - 30. September 2024 | Center za metodologijo in informatiko

TAP J5-3109 Onkraj volilne skrinjice: percepcije in prakse politične participacije mladih

izr.prof.dr. Marinko Banjac | 1. October 2021 - 30. September 2024 | Center za politično teorijo

TAP J5-3110 Rekonfiguracija novinarstva sredi vzpona ekonomije pozornosti in zatona javne sfere

akad.prof.dr. Slavko Splichal | 1. October 2021 - 30. September 2024 | Center za raziskovanje družbenega komuniciranja

TAP J6-3144 Protesti, umetniške prakse in kultura spomina v post-jugoslovanskem kontekstu

doc.dr. Mirt Komel | 1. October 2021 - 30. September 2024 | Center za proučevanje kulture in religije

Mlada raziskovalka Dora Matejak

Dora Matejak | 1. October 2021 - 30. September 2025 | Center za socialno psihologijo