National research projects

Sort by research center:

Status:

AP Razumevanje in analiza potreb uporabnikov za razvoj e-storitev integrirane socialne in zdravstvene oskrbe v družbi staranja

doc.dr. Andraž Petrovčič | 1. July 2018 - 30. June 2021 | Center za družboslovno informatiko

TAP Priložnosti in nevarnosti spletnih zdravstvenih skupnosti za zdravstvo

izr.prof.dr. Gregor Petrič | 1. July 2018 - 30. June 2021 | Center za metodologijo in informatiko

TAP Segmentacija nestandardnega zaposlovanja v Sloveniji

prof.dr. Miroslav Stanojević | 1. July 2018 - 30. June 2021 | Center za proučevanje organizacij in človeških virov

TAP Uporaba parapodatkov za ocenjevanje kakovosti odgovorov v anketah

prof.dr. Vasja Vehovar | 1. July 2018 - 30. June 2021 | Center za družboslovno informatiko

CRP - Javnomnenjska raziskava družbenih vrednost o prostoru in okolju: longitudinalna študija med leti 2003 in 2018 ARRS del

izr.prof.dr. Marjan Hočevar | 1. April 2018 - 31. March 2019 | Center za prostorsko sociologijo

CRP - Izzivi religijsko pluralne družbe za javno šolo, ARRS del

prof.dr. Aleš Črnič | 1. April 2018 - 31. March 2020 | Center za proučevanje kulture in religije

CRP - Sovražni govor na spletnih družbenih omrežjih v Sloveniji, ARRS del

prof.dr. Vasja Vehovar | 1. April 2018 - 31. March 2020 | Center za družboslovno informatiko

CRP Enakost spolov na področju izobraževanja, vodja projekta

doc.dr. Marjeta Mencin Čeplak | 1. April 2018 - 31. March 2020 | Center za socialno psihologijo

CRP - Radikalizacija in celoviti protiukrepi v RS ARRS del

izr.prof.dr. Iztok Prezelj | 1. April 2018 - 31. July 2020 | Obramboslovni raziskovalni center

CRP - Prevalenca in dolgoročni vplivi obremenjujočih izkušenj v otroštvu na funkcioniranje v odraslosti, ARRS del

prof.dr. Metka Kuhar | 1. April 2018 - 30. September 2020 | Center za proučevanje družbene blaginje