National research projects

Sort by research center:

Status:

CRP V5- 2153 Upravljanje kapitalskih virov v Slovenskih občinah ARRS del

izr.prof.dr. Irena Bačlija Brajnik | 1. September 2021 - 31. August 2022 | Center za prostorsko sociologijo

CRP Priprave metodologije in presoja učinkovitosti ukrepov iz naslova Strategije pametne specializacije

izr.prof.dr. Anže Burger | 1. September 2021 - 31. August 2023 | Center za proučevanje mednarodnih odnosov

CRP Verjetnostni spletni paneli v državni statistiki za osebe in gospodinjstva

prof.dr. Vasja Vehovar | 1. September 2021 - 31. August 2023 | Center za družboslovno informatiko

TAP Anksioznosti v razdeljenih mestih pokonfliktnih družb: razvoj in testiranje inovativnih (eksperimentalnih) pristopov v procesih izgradnje miru

izr.prof.dr. Rok Zupančič | 1. September 2021 - 31. August 2023 | Obramboslovni raziskovalni center

TP E+ RAY Research Based of European Youth Programmes

prof.dr. Tomaž Deželan | 1. August 2021 - 31. December 2027 | Center za politološke raziskave

TP BledCom 2021, 28. mednarodni simpozij za raziskovanje v odnosih z javnostmi 2021

prof.dr. Dejan Verčič | 1. January 2021 - 31. December 2021 | Center za marketing in odnose z javnostmi

Journal of Comparative Politics 2021/22

prof.dr. Miro Haček | 1. January 2021 - 31. December 2022 | CPUPPI

TP Nadgradnja spletnega portala Jezikovna Slovenija

prof.dr. Monika Kalin Golob | 1. November 2020 - 30. November 2021 | Center za družboslovnoterminološko in publicistično raziskovanje

Mladi raziskovalec Tej Gonza

Tej Gonza | 1. October 2020 - 30. September 2023 | Center za proučevanje organizacij in človeških virov

Mlada raziskovalka Barbara Duvnjak

asist. Barbara Duvnjak | 1. October 2020 - 30. September 2024 | Center za proučevanje organizacij in človeških virov