National research projects

Sort by research center:

Status:

MR Nejc Slukan

asist. Nejc Slukan | 1. April 2020 - 30. September 2021 | 28396

Evalvacija projekta Preoblikovanje obstoječih mrež ter vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše

Lea Lebar | 1. February 2020 - 30. September 2022 | Center za družboslovno informatiko

TP-BledCom 2020, 27. mednarodni simpozij za raziskovanje v odnosih z javnostmi

prof.dr. Dejan Verčič | 1. January 2020 - 31. December 2020 | Center za marketing in odnose z javnostmi

CRP Prestrukturiranje podjetij: sistem zgodnjega opozarjanja in primeren odziv države MGRT del

izr.prof.dr. Anže Burger | 1. November 2019 - 31. October 2020 | Center za mednarodne odnose

Fiscal capacity of Slovene municipalities

Head: izr.prof.dr. Vladimir Prebilič | Period: 1. November 2019 - 30. January 2021 | Obramboslovni raziskovalni center

CRP FisKap Fiskalna kapaciteta občin v Sloveniji MJU

izr.prof.dr. Vladimir Prebilič | 1. November 2019 - 31. January 2021 | Obramboslovni raziskovalni center

Prestrukturiranje podjetij: sistem zgodnjega opozarjanja in primeren odziv države (Slovene)

Head: izr.prof.dr. Anže Burger | Period: 1. November 2019 - 31. October 2020 | Center za mednarodne odnose

Spremljanje in presoja učinkov strateških razvojno-inovacijskih partnerstev (Slovene)

Head: prof.dr. Maja Bučar | Period: 1. November 2019 - 31. October 2022 | Center za mednarodne odnose

TP Uvajanje sodelavcev v organizacijo prek sodelovanja z akademskimi institucijami.

doc.dr. Andrej Kohont | 1. October 2019 - 30. September 2020 | Center za proučevanje organizacij in človeških virov

Mlada raziskovalka Ana Jagodic

asist. Ana Jagodic | 1. October 2019 - 30. September 2022 | Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij