National research projects

Sort by research center:

Status:

Bločno modeliranje večnivojskih in časovnih omrežij

docent Aleš Žiberna | 1. May 2017 - 30. April 2020 | Center za metodologijo in informatiko

Integracija mobilnih naprav v anketno raziskovanje v družboslovju: razvoj celostnega metodološkega pristopa

redni profesor Vasja Vehovar | 1. May 2017 - 30. April 2020 | Center za družboslovno informatiko

Kolokacije kot temelj jezikovnega opisa: semantični in časovni vidiki

docent Nataša Logar | 1. May 2017 - 30. April 2020 | Center za družboslovnoterminološko in publicistično raziskovanje

Model za kakovostno staranje v domačem bivalnem okolju

Izredni profesor Maša Filipovič Hrast | 1. May 2017 - 30. April 2020 | Center za proučevanje družbene blaginje

Moškost, enakost, skrbstvene prakse

redni profesor Aleksandra Kanjuo-Mrčela | 1. May 2017 - 30. April 2020 | Center za proučevanje organizacij in človeških virov

Substantivna zastopanost mladih v predstavniških organih

izredni profesor Tomaž Deželan | 1. May 2017 - 30. April 2020 | Center za politološke raziskave

Viri, metode in orodja za razumevanje, prepoznavanje in razvrščanje različnih oblik družbeno nesprejemljivega diskurza v informacijski družbi

redni profesor Vasja Vehovar | 1. May 2017 - 30. April 2020 | Center za družboslovno informatiko

Inovacijska kultura v mednarodni gospodarski družbi

docent Andrej Kohont | 1. April 2017 - 31. March 2018 | Center za proučevanje organizacij in človeških virov

BledCom 2017, 24. mednarodni simpozij za raziskovanje v odnosih z javnostm

redni profesor Dejan Verčič | 1. January 2017 - 31. December 2017 | Center za marketing in odnose z javnostmi

ZNANSTVENA KNJIŽNICA

redni profesor Niko Toš | 1. January 2017 - 31. December 2018 | Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij