National research projects

Sort by research center:

Status:

TAP J5-3100 Ovrednotenje verjetnostnih in neverjetnostnih spletnih panelov

prof.dr. Vasja Vehovar | 1. October 2021 - 30. September 2024 | Center za družboslovno informatiko

CRP Verjetnostni spletni paneli v državni statistiki za osebe in gospodinjstva

prof.dr. Vasja Vehovar | 1. September 2021 - 31. August 2023 | Center za družboslovno informatiko

Mladi raziskovalec Jošt Bartol

asist. Jošt Bartol | 1. October 2020 - 30. September 2024 | Center za družboslovno informatiko

Posledice posredne uporabe interneta za internetne veščine starejših

Head: doc.dr. Andraž Petrovčič | Period: 1. September 2020 - 31. August 2023 | Center za družboslovno informatiko

Evalvacija projekta Preoblikovanje obstoječih mrež ter vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše

Head: asist. Lea Lebar | Period: 1. February 2020 - 30. September 2022 | Center za družboslovno informatiko

Mlada raziskovalka Natalija Rebrica

asist. Natalija Rebrica | 1. October 2019 - 30. September 2023 | Center za družboslovno informatiko

Dejavniki, ki v kontekstu oskrbovanja na daljavo vplivajo na namen uporabe pametnih tehnološko podprtih storitev oskrbe med družinskimi oskrbovalci starejših ljudi

Head: izr.prof.dr. Vesna Dolničar | Period: 1. July 2019 - 30. June 2022 | Center za družboslovno informatiko

NRP - Internetno raziskovanje

prof.dr. Vasja Vehovar | 1. January 2019 - 31. December 2024 | Center za družboslovno informatiko