National research projects

Sort by research center:

Status:

Integracija mobilnih naprav v anketno raziskovanje v družboslovju: Razvoj celostnega metodološkega pristopa (Slovene)

Head: redni profesor Vasja Vehovar | Period: 1. May 2017 - 30. April 2020 | Center za družboslovno informatiko

Viri, metode in orodja za razumevanje, prepoznavanje in razvrščanje različnih oblik družbeno nesprejemljivega diskurza v informacijski družbi (Slovene)

Head: redni profesor Vasja Vehovar | Period: 1. May 2017 - 30. April 2020 | Center za družboslovno informatiko

TP Vrednotenje ukrepa samozaposlovanja aktivne politike zaposlovanja v obdobju 2007-2013

asistent Barbara Brečko | 1. November 2016 - 30. September 2018 | Center za družboslovno informatiko

Smart ICT Solutions for Active and Healthy Ageing: Integrating Informal e-Care Services in Slovenia

Head: docent Vesna Dolničar | Period: 1. March 2016 - 28. February 2019 | Center za družboslovno informatiko

Mladi raziskovalec Gregor Čehovin

Gregor Čehovin | 1. November 2014 - 30. April 2018 | Center za družboslovno informatiko

1KA Enklik Anketa

redni profesor Vasja Vehovar | 1. September 2014 - 30. September 2018 | Center za družboslovno informatiko