National research projects

Sort by research center:

Status:

Mladi raziskovalec Jošt Bartol

Jošt Bartol | 1. October 2020 - 30. September 2024 | Center za družboslovno informatiko

TAP J5-2558 Posledice posredne uporabe interneta za internetne veščine starejših

doc.dr. Andraž Petrovčič | 1. September 2020 - 31. August 2023 | Center za družboslovno informatiko

Evalvacija projekta Preoblikovanje obstoječih mrež ter vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše

Head: Lea Lebar | Period: 1. February 2020 - 30. September 2022 | Center za družboslovno informatiko

Mlada raziskovalka Natalija Rebrica

asist. Natalija Rebrica | 1. October 2019 - 30. September 2023 | Center za družboslovno informatiko

Dejavniki, ki v kontekstu oskrbovanja na daljavo vplivajo na namen uporabe pametnih tehnološko podprtih storitev oskrbe med družinskimi oskrbovalci starejših ljudi

Head: izr.prof.dr. Vesna Dolničar | Period: 1. July 2019 - 30. June 2022 | Center za družboslovno informatiko

NRP - Internetno raziskovanje

prof.dr. Vasja Vehovar | 1. January 2019 - 31. December 2024 | Center za družboslovno informatiko

Evalvacija pilotnih projektov s področja dolgotrajne oskrbe

Head: izr.prof.dr. Vesna Dolničar | Period: 10. December 2018 - 10. December 2020 | Center za družboslovno informatiko

Razumevanje in analiza potreb uporabnikov za razvoj e-storitev integrirane socialne in zdravstvene oskrbe v družbi staranja

Head: doc.dr. Andraž Petrovčič | Period: 1. July 2018 - 30. June 2021 | Center za družboslovno informatiko

Uporaba parapodatkov za ocenjevanje kakovosti odgovorov v anketah

Head: prof.dr. Vasja Vehovar | Period: 1. July 2018 - 30. June 2021 | Center za družboslovno informatiko

Nove tehnologije, nove neenakosti? Teoretsko in empirično preučevanje vloge dostopa do mobilnega interneta pri raznovrstni uporabi spletnih storitev

Head: doc.dr. Darja Grošelj | Period: 1. September 2017 - 31. August 2019 | Center za družboslovno informatiko