National research projects

Sort by research center:

Status:

Understanding and analysis of users' needs for the development of e-services for integrated social and health care in the aging society

Head: doc.dr. Andraž Petrovčič | Period: 1. July 2018 - 30. June 2021 | Center za družboslovno informatiko

Using paradata to evaluate response quality in surveys

Head: prof.dr. Vasja Vehovar | Period: 1. July 2018 - 30. June 2021 | Center za družboslovno informatiko

Hate speech on online social networks in Slovenia

Head: prof.dr. Vasja Vehovar | Period: 1. April 2018 - 31. March 2020 | Center za družboslovno informatiko

New technologies, new inequalities? Theoretical and empirical investigation of the role of mobile Internet access in differential engagement with online services

Head: asist.dr. Darja Grošelj | Period: 1. September 2017 - 31. August 2019 | Center za družboslovno informatiko

Integration of mobile devices into survey research in social sciences: Development of a comprehensive methodological approach

Head: prof.dr. Vasja Vehovar | Period: 1. May 2017 - 30. April 2020 | Center za družboslovno informatiko

TP Razvoj in podpora za anketni sistem

prof.dr. Vasja Vehovar | 1. May 2017 - 30. April 2020 | Center za družboslovno informatiko

Viri, metode in orodja za razumevanje, prepoznavanje in razvrščanje različnih oblik družbeno nesprejemljivega diskurza v informacijski družbi (Slovene)

Head: prof.dr. Vasja Vehovar | Period: 1. May 2017 - 30. April 2020 | Center za družboslovno informatiko