National research projects

Sort by research center:

Status:

Nove tehnologije, nove neenakosti? Teoretsko in empirično preučevanje vloge dostopa do mobilnega interneta pri raznovrstni uporabi spletnih storitev (Slovene)

Head: asist.dr. Darja Grošelj | Period: 1. September 2017 - 31. August 2019 | Center za družboslovno informatiko

Integration of mobile devices into survey research in social sciences: Development of a comprehensive methodological approach

Head: prof.dr. Vasja Vehovar | Period: 1. May 2017 - 30. April 2020 | Center za družboslovno informatiko

TP Razvoj in podpora za anketni sistem

prof.dr. Vasja Vehovar | 1. May 2017 - 30. April 2020 | Center za družboslovno informatiko

Viri, metode in orodja za razumevanje, prepoznavanje in razvrščanje različnih oblik družbeno nesprejemljivega diskurza v informacijski družbi (Slovene)

Head: prof.dr. Vasja Vehovar | Period: 1. May 2017 - 30. April 2020 | Center za družboslovno informatiko

TP Vrednotenje ukrepa samozaposlovanja aktivne politike zaposlovanja v obdobju 2007-2013

asist.dr. Barbara Brečko | 1. November 2016 - 30. September 2018 | Center za družboslovno informatiko

Smart ICT Solutions for Active and Healthy Ageing: Integrating Informal e-Care Services in Slovenia

Head: doc.dr. Vesna Dolničar | Period: 1. March 2016 - 28. February 2019 | Center za družboslovno informatiko

Mladi raziskovalec Gregor Čehovin

asist. Gregor Čehovin | 1. November 2014 - 30. April 2018 | Center za družboslovno informatiko

1KA Enklik Anketa

prof.dr. Vasja Vehovar | 1. September 2014 - 30. September 2018 | Center za družboslovno informatiko