National research projects

Sort by research center:

Status:

Prevalence and long-term effects of adverse childhood experiences on adult functioning

Head: prof.dr. Metka Kuhar | Period: 1. April 2018 - 30. September 2020 | Center za proučevanje družbene blaginje

Mladi raziskovalec Robin Fabrin Petersen

Robin Fabrin-Petersen | 1. October 2017 - 30. September 2021 | Center za proučevanje družbene blaginje

DET_CAREMIX: Exploring and understanding welfare state determinants of care provision for older people in the community in Slovenia and Austria

Head: prof.dr. Valentina Hlebec | Period: 1. June 2017 - 31. May 2020 | Center za proučevanje družbene blaginje

Model za kakovostno staranje v domačem bivalnem okolju v Sloveniji (Slovene)

Head: izr.prof.dr. Maša Filipovič Hrast | Period: 1. May 2017 - 30. April 2020 | Center za proučevanje družbene blaginje