International research projects

Sort by research center:

Status:

EU/E+/Jean Monnet-Network: VIADUCT - Enhancing VIsibility of the Academic DialogUe on EU-Turkey

prof.dr. Maja Bučar | 1. September 2017 - 31. August 2020 | Center za mednarodne odnose

MP/ESS: ERIC II - European Social Survey

znan.sod.dr. Brina Malnar | 1. June 2017 - 31. May 2021 | Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

EU/H2020: GTM3 - Global Entrepreneurial Talent Management 3

doc.dr. Andrej Kohont | 1. January 2017 - 31. December 2020 | Center za proučevanje organizacij in človeških virov

EU/INTERREG Europe: ITHACA - InnovaTion in Health And Care for All

izr.prof.dr. Vesna Dolničar | 1. January 2017 - 31. December 2022 | Center za družboslovno informatiko

EU/COST-CA15218: Measuring homelessness in Europe

izr.prof.dr. Maša Filipovič Hrast | 1. September 2016 - 30. September 2020 | Center za proučevanje družbene blaginje