International research projects

Sort by research center:

Status:

EU-ESS Razvoj slovenščine v digitalnem okolju - RSDO

doc.dr. Nataša Logar | 1. June 2020 - 31. May 2022 | Center za družboslovnoterminološko in publicistično raziskovanje

EU/H2020: EMBEDDIA - Cross-Lingual Embeddings for Less-Represented Languages in European News Media

izr.prof.dr. Marko Milosavljević | 1. January 2019 - 31. December 2021 | Center za družboslovnoterminološko in publicistično raziskovanje