International research projects

Sort by research center:

Status:

EU SIC-SI 2021: Safer Internet Centre Slovenia; Safe.si, Spletno oko and Tom telefon 2021

prof.dr. Vasja Vehovar | 1. January 2021 - 31. December 2021 | Center za družboslovno informatiko

EU-E+ CYBERVAG MOOC Building teachers cempetence about cyber violence against girls,

asist.dr. Barbara Brečko | 1. September 2020 - 31. August 2022 | Center za družboslovno informatiko

(Od)govor – Presegati sovraštvo v Jugovzhodni Evropi: Učenje in delovanje proti sovražnemu govoru na spletu

Head: Urška Valentič | Period: 1. January 2020 - 30. June 2021 | Center za družboslovno informatiko

EU/INTERREG Europe: ITHACA - InnovaTion in Health And Care for All

izr.prof.dr. Vesna Dolničar | 1. January 2017 - 31. December 2022 | Center za družboslovno informatiko