Fees and charges

1. stopnje in Programa za izpopolnjevanje družboslovnega znanja

Academic year 2015/16

1. stopnje in Programa za izpopolnjevanje družboslovnega znanja

Academic year 2014/15

1. stopnje in Programa za izpopolnjevanje družboslovnega znanja

Academic year 2013/14

1. stopnje in Programa za izpopolnjevanje družboslovnega znanja