Dr. Nataša Gliha Komac, Assistant Professor

General Information
Video
CV
Bibliography
Links
 • Dr. Nataša Gliha Komac, Assistant Professor
    Contact:
    Phone: +386 1 58 05 366
    Email: is.jl-inu.vdf@camok-ahilg.asatan
    Office Hours:

    Room:
    AP 22
    Courses:
    Expert sphere:
    Nataša Gliha Komac’s research focusses on applied linguistics and sociolinguistics, especially on language planning and language policy. She specifically focusses on the status of the Slovenian language in areas of language contact and the use of Slovenian in public speech situations. She is also interested in standardization, normativity and language varieties.
   • In 1998, she completed her BA degrees in Slovenian and sociology. In 2002, she completed her master studies at the Department of Slovenian Studies, Faculty of Arts, University of Ljubljana, with the thesis Širjenje slovenskega jezika v Kanalski dolini (The Spread of the Slovenian Language in Val Canale). In 2008, she defended her PhD thesis Razvijanje sporazumevalne zmožnosti v slovenskem jeziku v jezikovno mešanem okolju Kanalske doline (Developing Communicative Competence in Slovenian in a Linguistically Mixed Environment of Val Canale) at the Department of Comparative and General Linguistics, Faculty of Arts, University of Ljubljana.

    She has gained her pedagogical experience at the Department of Comparative and General Linguistics, the Department of Slovenian Studies at the Faculty of Arts, University of Ljubljana, and the Department of Communication at the Faculty of Social Sciences, University of Ljubljana. Since 2012, she has also been teaching at the Postgraduate School ZRC SAZU.

    In 2008, she spent a month at the University of Manitoba in Winnipeg, Canada, monitoring the life of the local Slovenian linguistic community. She gained her foreign pedagogical experience teaching at the University of Trieste for 2 semesters in the academic years 2015/16 and 2016/17.

    She is the author of 4 scientific monographs and co-author of 4 professional monographs, editor of the 2nd issue of the scientific journal Slavia Centralis (2018), editor of 3 scientific monographs and author of a series of scientific and professional articles.
   • GLIHA KOMAC, Nataša. Jezikovna politika Republike Slovenije in potrebe uporabnikov. Slavia Centralis. 2018, 11, N. 2, pp. 7–15.

    GLIHA KOMAC, Nataša (ed.), KOVAČ, Polonca (ed.). Pravna ureditev in programski dokumenti o jezikovni rabi in praksah jezikovnih uporabnikov v Republiki Sloveniji in uporabnikov slovenskega jezika v sosednjih državah in po svetu. Ljubljana: ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik, Založba ZRC, 2018. 192 pp.

    GROŠELJ, Robert, KENDA-JEŽ, Karmen, KLEMŠE, Vlado, SMOLE, Vera, ŠEKLI, Matej, GLIHA KOMAC, Nataša (ed.), LEGAN RAVNIKAR, Andreja (ed.). Lipalja vas in njena slovenska govorica, (Zbirka Linguistica et philologica, 34). 1st ed. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016. 136 pp.

    GLIHA KOMAC, Nataša, KLEMENČIČ, Simona, LEDINEK, Nina, KOZINA, Jani. Jezikovna krajina v Republiki Sloveniji in določbe veljavne zakonske ureditve: raba slovenščine pri izbiri firm oz. imen pravnih oseb zasebnega prava ter fizičnih oseb, ki opravljajo registrirano dejavnost (sociolingvistični vidik). Jezikoslovni zapiski: zbornik Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša. 2016, 22, [N.] 1, pp. 7–21.

    GLIHA KOMAC, Nataša. La religiosità popolare in Val Canale: il teschio lavato e avvolto nel panno, (Zbirka Studia mythologica Slavica, Supplementa, suppl. 11). 1st ed. Ljubljana: Založba ZRC SAZU / CRS ASSA, 2015. 120 pp.

    GLIHA KOMAC, Nataša. Slovenščina med jeziki Kanalske doline. Fakulteta za družbene vede, Ljubljana; Slovenski raziskovalni inštitut, Trieste; Slovensko kulturno središče Planika, Ugovizza, 2009. 336 pp.

    All publications (COBISS) >>

    Personal bibliography
   • Fran Ramovš Institute of the Slovenian Language › Members
    Assistant Prof. Nataša Gliha Komac, PhD
    Research Fellow