Skoči do osrednje vsebine

Introduction to Sociology

Uvod v sociologijo

Obligatory literature

1. Unit of obligatory literature:


Author: Haralambos, Michael; Holborn, Martin
Title: Sociologija : teme in pogledi »
Edition: 1. izd., 3. natis
Publishing: Ljubljana : DZS, 2005
ISBN: 86-341-1910-6
COBISS.SI-ID: 223173632 - Record/s in the catalog ODKJG »

2. Unit of obligatory literature:


Author: Macionis, John J.; Plummer, Ken
Title: Sociology : a global introduction »
Edition: 5th ed.
Publishing: Harlow [etc.] : Pearson Education : Prentice Hall, 2012
ISBN: 978-0-273-72791-0
COBISS.SI-ID: 30778717 - Record/s in the catalog ODKJG »
Notes: Dostop za FDV za enega uporabnika. Dostop tudi v Zebri
E-edition: http://nukweb.nuk.uni-lj.si/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=1417706&lang=sl&site=ehost-live&scope=site
All obligatory literature in catalog ODKJG »

Additional literature

All additional literature in catalog ODKJG »