Skoči do osrednje vsebine

World politics

Svetovna politika

Obligatory literature

1. Unit of obligatory literature:


Author: Baylis, John (ur.); Smith, Steve (ur.); Owens, Patricia (ur.)
Title: Globalizacija svetovne politike. [Zv. 1], Uvod v mednarodne odnose »
Edition: Slovenska izd.
Publishing: Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2007
ISBN: 978-961-235-282-0; 961-235-282-8
COBISS.SI-ID: 234043648 - Record/s in the catalog ODKJG »
Notes: Delo je v 2 zvezkih. Dostop v Zebri

2. Unit of obligatory literature:


Author: Kinsella, David Todd; Russett, Bruce M.; Starr, Harvey
Title: World politics : the menu for choice »
Edition: 10th ed.
Publishing: Boston : Wadsworth, Cengage Learning, 2013
ISBN: 978-1-1117-7201-7; 1-1117-7201-0
COBISS.SI-ID: 34166621 - Record/s in the catalog ODKJG »

3. Unit of obligatory literature:


Author: Russett, Bruce M.; Starr, Harvey
Title: Svetovna politika : izbira možnosti »
Publishing: Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 1996
ISBN: 86-80227-49-8
COBISS.SI-ID: 59224320 - Record/s in the catalog ODKJG »
All obligatory literature in catalog ODKJG »

Additional literature

All additional literature in catalog ODKJG »