Skoči do osrednje vsebine

Language culture

Jezikovna kultura

Obligatory literature

1. Unit of obligatory literature:


Author: Logar, Nataša
Title: Jezikovna kultura za pravnike : priročnik z vajami »
Edition: 1. natis
Publishing: Ljubljana : Planet GV, 2009
ISBN: 978-961-6529-80-8
COBISS.SI-ID: 246825216 - Record/s in the catalog ODKJG »
Notes: Dostop v Zebri

2. Unit of obligatory literature:


Author: Verovnik, Tina
Title: Jezikovne trajnice »
Edition: 1. natis
Publishing: Ljubljana : GV založba, 2012
ISBN: 978-961-247-205-4
COBISS.SI-ID: 259936000 - Record/s in the catalog ODKJG »
All obligatory literature in catalog ODKJG »

Additional literature

1. Unit of additional literature:


Author: Arhar Holdt, Špela
Title: Pravopisna razpotja : razprave o pravopisnih vprašanjih »
Edition: 1. izd., 1. natis
Publishing: Ljubljana : Založba ZRC, 2015
ISBN: 978-961-254-841-4
COBISS.SI-ID: 281951744 - Record/s in the catalog ODKJG »
Notes: Dostop v Zebri

2. Unit of additional literature:


Author: Gorjanc, Vojko (ur.); Gantar, Polona (ur.); Kosem, Iztok (ur.); Krek, Simon (ur.)
Title: Slovar sodobne slovenščine : problemi in rešitve »
Edition: 1. izd., elektronska
Publishing: Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017
ISBN: 978-961-237-975-9
COBISS.SI-ID: 292781824 - Record/s in the catalog ODKJG »
E-edition: https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/15/47/2792-1

3. Unit of additional literature:


Author: Urbančič, Boris
Title: O jezikovni kulturi »
Edition: 3., predelana in razširjena izd.
Publishing: Ljubljana : Delavska enotnost, 1987
ISBN: 86-371-0009-0
COBISS.SI-ID: 57884 - Record/s in the catalog ODKJG »
All additional literature in catalog ODKJG »