Skoči do osrednje vsebine

Physical Education

Športna vzgoja

Obligatory literature

1. Unit of obligatory literature:


Author: Pistotnik, Borut
Title: Osnove gibanja v športu : osnove gibalne izobrazbe »
Edition: Popravljena izd.
Publishing: Ljubljana : Fakulteta za šport, 2017
ISBN: 978-961-6843-76-8
COBISS.SI-ID: 289809408 - Record/s in the catalog ODKJG »

2. Unit of obligatory literature:


Author: Zaletel, Petra; Štekl, Jaroš
Title: Šport, kot zdrav način življenja : univerzitetni učbenik z recenzijo »
Publishing: Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2019
ISBN: 978-961-235-877-8
COBISS.SI-ID: 299382016 - Record/s in the catalog ODKJG »
Notes: Dostop tudi v Zebri
E-edition: https://knjigarna.fdv.si/knjige/interdisciplinarno/i_773_sport-kot-zdrav-nacin-zivljenja-univerzitetni-ucbenik-z-recenzijo
All obligatory literature in catalog ODKJG »

Additional literature

1. Unit of additional literature:


Title: Gibanje za zdravje ; Svetovni dan zdravja »
Publishing: Ljubljana : Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, 2002
COBISS.SI-ID: 1408689 - Record/s in the catalog ODKJG »

2. Unit of additional literature:


Author: Furlan, Jana
Title: Prehrana - vir zdravja »
Publishing: Ljubljana : Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije, 1997
ISBN: 961-90441-1-8
COBISS.SI-ID: 71208704 - Record/s in the catalog ODKJG »

3. Unit of additional literature:


Author: Rotovnik-Kozjek, Nada
Title: Gibanje je življenje »
Publishing: Ljubljana : Domus, 2004
ISBN: 961-6170-87-2
COBISS.SI-ID: 215978240 - Record/s in the catalog ODKJG »
All additional literature in catalog ODKJG »