Skoči do osrednje vsebine

Stylistics of News-reporting

Stilistika poročevalstva

Obligatory literature

1. Unit of obligatory literature:


Author: Kalin Golob, Monika
Title: H koreninam slovenskega poročevalnega stila »
Publishing: Ljubljana : Jutro, 2003
ISBN: 961-6433-23-7
COBISS.SI-ID: 125600000 - Record/s in the catalog ODKJG »
Notes: Dostop v Zebri

2. Unit of obligatory literature:


Author: Korošec, Tomo
Title: Stilistika slovenskega poročevalstva »
Publishing: Ljubljana : Kmečki glas, 1998
ISBN: 961-203-136-3
COBISS.SI-ID: 71312896 - Record/s in the catalog ODKJG »
All obligatory literature in catalog ODKJG »

Additional literature

1. Unit of additional literature:


COBISS.SI-ID: #NULL! - Record/s in the catalog ODKJG »
Notes: Izbrana poglavja o stilistiki novinarstva za seminarsko delo.

2. Unit of additional literature:


Author: Červ, Gaja; Kalin Golob, Monika
Title: Sovražni govor kot tip vrednotenja : jezikoslovni vidiki »
Publishing: V: Teorija in praksa. - Letn. 49, št. 1(jan.-feb. 2012), str. 149-170
COBISS.SI-ID: 31098461 - Record/s in the catalog ODKJG »
E-edition: http://dk.fdv.uni-lj.si/db/pdfs/TiP2012_1_Cerv_Kalin-Golob.pdf

3. Unit of additional literature:


Author: Korošec, Tomo et al.
Title: Razžalitve v tiskanih medijih »
Publishing: Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2002
ISBN: 961-235-099-X
COBISS.SI-ID: 120211456 - Record/s in the catalog ODKJG »
Notes: Dostop v Zebri
All additional literature in catalog ODKJG »