Skoči do osrednje vsebine

New Religious Movements

Nova religijska gibanja

Obligatory literature

1. Unit of obligatory literature:


Author: Črnič, Aleš
Title: Na vodnarjevem valu : nova religijska in duhovna gibanja »
Publishing: Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2012
ISBN: 978-961-235-619-4; 978-961-235-620-0
COBISS.SI-ID: 264771072 - Record/s in the catalog ODKJG »
Notes: Dostop v Zebri

2. Unit of obligatory literature:


Author: Lewis, James R. (ur.)
Title: The Oxford handbook of new religious movements »
Publishing: New York ; Oxford : Oxford University Press, 2004
ISBN: 0-19-514986-6
COBISS.SI-ID: 23186525 - Record/s in the catalog ODKJG »
All obligatory literature in catalog ODKJG »

Additional literature

All additional literature in catalog ODKJG »