Skoči do osrednje vsebine

Peace Operations

Mirovne operacije

Obligatory literature

1. Unit of obligatory literature:


Author: Jelušič, Ljubica (ur.)
Title: Mirovne operacije in vloga Slovenije »
Publishing: Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2005
ISBN: 961-235-229-1
COBISS.SI-ID: 224145920 - Record/s in the catalog ODKJG »
Notes: Odprt dostop. Dostop tudi v Zebri
E-edition: http://knjigarna.fdv.si/s/u/pdf/176.pdf

2. Unit of obligatory literature:


Author: Vlada Republike Slovenije
Title: Strategija sodelovanja Republike Slovenije v mednarodnih operacijah in misijah »
Publishing: V: Uradni list Republike Slovenije št.19/2010, 12.3.2010
COBISS.SI-ID: #NULL! - Record/s in the catalog ODKJG »
E-edition: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=STRA58
All obligatory literature in catalog ODKJG »

Additional literature

1. Unit of additional literature:


Author: Coops, Cees M. (ur.); Szvircsev Tresch, Tibor (ur.)
Title: Cultural challenges in military operations »
Publishing: Rome : Nato Defence College = College de defense de l'Otan, 2007
COBISS.SI-ID: 26800221 - Record/s in the catalog ODKJG »
Notes: Odprt dostop
E-edition: http://www.ndc.nato.int/download/downloads.php?icode=19

2. Unit of additional literature:


Author: Grošelj, Klemen
Title: Slovenija v svetu mirovnih operacij »
Publishing: Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2007
ISBN: 978-961-235-297-4
COBISS.SI-ID: 235537920 - Record/s in the catalog ODKJG »

3. Unit of additional literature:


Author: Ramsbotham, Oliver; Woodhouse, Tom
Title: Encyclopedia of international peacekeeping operations »
Publishing: Santa Barbara ; Denver ; Oxford : ABC-Clio, cop. 1999
ISBN: 0-87436-892-8
COBISS.SI-ID: 7746098 - Record/s in the catalog ODKJG »
All additional literature in catalog ODKJG »