Skoči do osrednje vsebine

Critical Theory of Culture

Kritična teorija kulture

Obligatory literature

1. Unit of obligatory literature:


Author: Debeljak, Alešet al. (ur.)
Title: Cooltura : uvod v kulturne študije »
Publishing: Ljubljana : Študentska založba, 2002
ISBN: 961-6356-73-9
COBISS.SI-ID: 115856640 - Record/s in the catalog ODKJG »

2. Unit of obligatory literature:


Author: Horkheimer, Max; Adorno, Theodor W.
Title: Dialektika razsvetljenstva : filozofski fragmenti »
Edition: Slovenska izd., ponatis
Publishing: Ljubljana : Studia humanitatis, 2006, cop. 2002
ISBN: 978-961-6262-39-2
COBISS.SI-ID: 26511197 - Record/s in the catalog ODKJG »
All obligatory literature in catalog ODKJG »

Additional literature

1. Unit of additional literature:


Author: Benjamin, Walter
Title: Izbrani spisi »
Publishing: Ljubljana : SH - Zavod za založniško dejavnost, 1998
ISBN: 961-6262-10-6
COBISS.SI-ID: 78350336 - Record/s in the catalog ODKJG »

2. Unit of additional literature:


Author: Huyssen, Andreas
Title: Twilight memories : marking time in a culture of amnesia »
Publishing: New York ; London : Routledge, 1995
ISBN: 0-415-90934-1; 0-415-90935-X
COBISS.SI-ID: 26276189 - Record/s in the catalog ODKJG »
Notes: Dostop za FDV za tri hkratne uporabnike. Dostop tudi v Zebri
E-edition: https://ebookcentral.proquest.com/lib/fdv-odkjg/detail.action?docID=1075033

3. Unit of additional literature:


Author: Kreft, Lev
Title: Umetniško delo v obdobju hegemonije blagovne forme »
Publishing: V: Filozofski vestnik. - Letn. 24, št. 3(2003), str. 35-51
COBISS.SI-ID: 21728557 - Record/s in the catalog ODKJG »
All additional literature in catalog ODKJG »