Skoči do osrednje vsebine

International political economy

Mednarodna politična ekonomija

Obligatory literature

1. Unit of obligatory literature:


Author: Gilpin, Robert; Gilpin, Jean M.
Title: Global political economy : understanding the international economic order »
Publishing: New Delhi : Orient Longman, 2003
ISBN: 8-1250-2306-2
COBISS.SI-ID: 23546461 - Record/s in the catalog ODKJG »
E-edition: http://nukweb.nuk.uni-lj.si/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=340193&lang=sl&site=ehost-live&scope=site

2. Unit of obligatory literature:


Author: Strange, Susan
Title: Države in trgi »
Publishing: Ljubljana : Znanstveno in publicistično središče, 1995
ISBN: 961-6014-41-2
COBISS.SI-ID: 51992064 - Record/s in the catalog ODKJG »
All obligatory literature in catalog ODKJG »

Additional literature

1. Unit of additional literature:


Author: Oatley, Thomas H.
Title: International political economy »
Edition: Sixth ed., international student ed.
Publishing: New York ; London : Routledge, 2019
ISBN: 978-1-351-03464-7
COBISS.SI-ID: 29742339 - Record/s in the catalog ODKJG »
Notes: Dostop za FDV za tri hkratne uporabnike
E-edition: http://nukweb.nuk.uni-lj.si/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=1753151&lang=sl&site=ehost-live&scope=site
All additional literature in catalog ODKJG »