Issues and methodology of cultural policy analysis

Metodologija in problemi analize kulturnih politik

Obligatory literature

1. Unit of obligatory literature:


Author: Čopič, Vesna; Tomc, Gregor; Wimmer, Michael
Title: Kulturna politika v Sloveniji »
Publishing: Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 1997
ISBN: 86-80227-72-2
COBISS.SI-ID: 68441600 - Record/s in the catalog ODKJG »

2. Unit of obligatory literature:


Author: Fink-Hafner, Danica; Kustec Lipicer, Simona
Title: Spremljanje in vrednotenje kulturnih politik : mednarodno primerjalna analiza »
Publishing: V: Teorija in praksa. - Letn. 42, no. 1(jan./mar. 2005), str. 212-238
COBISS.SI-ID: 23850845 - Record/s in the catalog ODKJG »
E-edition: http://dk.fdv.uni-lj.si/db/pdfs/tip20051_FinkHafner_Lipicer.pdf

3. Unit of obligatory literature:


Author: Henry, Ian P.
Title: The politics of leisure policy »
Edition: 2nd ed.
Publishing: Basingstoke : Palgrave, 2001
ISBN: 978-0-333-94854-5; 0-333-71705-8; 978-0-333-94854-5; 0-333-69349-3
COBISS.SI-ID: 32822621 - Record/s in the catalog ODKJG »

4. Unit of obligatory literature:


Author: McGuigan, Jim
Title: Rethinking cultural policy »
Publishing: Maidenhead : Open University, 2004
ISBN: 0-335-20702-2; 0-335-20701-4
COBISS.SI-ID: 26290269 - Record/s in the catalog ODKJG »
Notes: Dostop za Univerzo v Ljubljani. Dostop tudi v Zebri
E-edition: http://nukweb.nuk.uni-lj.si/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip&direct=true&db=nlebk&AN=234028&lang=sl&site=eds-live
All obligatory literature in catalog ODKJG »

Additional literature

1. Unit of additional literature:


Author: Fink-Hafner, Danica (ur.)
Title: Uvod v analizo politik : teorije, koncepti, načela »
Publishing: Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2007
ISBN: 978-961-235-270-7
COBISS.SI-ID: 231758336 - Record/s in the catalog ODKJG »
All additional literature in catalog ODKJG »