Political Mythologies

Politične mitologije

Obligatory literature

1. Unit of obligatory literature:


Author: Cazeneuve, Jean
Title: Sociologija obreda »
Publishing: Ljubljana : ŠKUC : Znanstveni inštitut FF, 1986
COBISS.SI-ID: 4121600 - Record/s in the catalog ODKJG »

2. Unit of obligatory literature:


Author: Velikonja, Mitja
Title: Mitografije sedanjosti : študije primerov sodobnih političnih mitologij »
Publishing: Ljubljana : Študentska založba, 2003
ISBN: 961-6446-50-9
COBISS.SI-ID: 126608128 - Record/s in the catalog ODKJG »
All obligatory literature in catalog ODKJG »

Additional literature

1. Unit of additional literature:


Author: Cassirer, Ernst
Title: The myth of the state »
Publishing: New Haven ; London : Yale University Press, 2013, cop. 1974
ISBN: 0-300-00036-7
COBISS.SI-ID: 32139613 - Record/s in the catalog ODKJG »

2. Unit of additional literature:


Author: Horkheimer, Max; Adorno, Theodor W.
Title: Dialektika razsvetljenstva : filozofski fragmenti »
Edition: Slovenska izd., ponatis
Publishing: Ljubljana : Studia humanitatis, 2006, cop. 2002
ISBN: 978-961-6262-39-2
COBISS.SI-ID: 26511197 - Record/s in the catalog ODKJG »

3. Unit of additional literature:


Author: Velikonja, Mitja
Title: Evroza : kritika novega evrocentrizma »
Publishing: Ljubljana : Mirovni inštitut, 2005
ISBN: 961-6455-34-6
COBISS.SI-ID: 222142976 - Record/s in the catalog ODKJG »
All additional literature in catalog ODKJG »