Sociology and Political Science of the Military

Sociologija in politologija vojske

Obligatory literature

1. Unit of obligatory literature:


Author: Jelušič, Ljubica
Title: Legitimnost sodobnega vojaštva »
Publishing: Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 1997
ISBN: 86-80227-64-1
COBISS.SI-ID: 64629504 - Record/s in the catalog ODKJG »

2. Unit of obligatory literature:


Author: Jelušič, Ljubica (ur.); Pešec, Mojca (ur.)
Title: Seksizem v vojaški uniformi »
Publishing: Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2011
ISBN: 978-961-235-468-8
COBISS.SI-ID: 258283776 - Record/s in the catalog ODKJG »
Notes: Dostop z nakupom. Dostop tudi v Zebri
E-edition: https://knjigarna.fdv.si/knjige/politologija/politicni-procesi-in-institucije/i_211_seksizem-v-vojaski-uniformi
All obligatory literature in catalog ODKJG »

Additional literature

1. Unit of additional literature:


Author: Malešič, Marjan; Jelušič, Ljubica; Garb, Maja; Vuga Beršnak, Janja; Kopač, Erik; Juvan, Jelena
Title: Small, but smart? : the structural and functional professionalization of the Slovenian Armed Forces »
Edition: 1st ed.
Publishing: Baden-Baden : Nomos, 2015
ISBN: 978-3-8487-2067-5; 978-3-8452-6274-1
COBISS.SI-ID: 33310557 - Record/s in the catalog ODKJG »

2. Unit of additional literature:


Author: Šteiner, Alojz
Title: Slovenska vojska med tranzicijo in transformacijo »
Publishing: Ljubljana : Slovenska vojska, Center vojaških šol, 2015
ISBN: 978-961-6600-56-9
COBISS.SI-ID: 282276096 - Record/s in the catalog ODKJG »
All additional literature in catalog ODKJG »