Introduction to political sciences

Temelji politologije

Obligatory literature

1. Unit of obligatory literature:


Author: Della Porta, Donatella
Title: Temelji politične znanosti »
Publishing: Ljubljana : Sophia, 2003
ISBN: 961-6294-50-4
COBISS.SI-ID: 125297920 - Record/s in the catalog ODKJG »

2. Unit of obligatory literature:


Author: Lukšič, Igor
Title: Politična kultura : političnost morale »
Edition: 2. dopolnjena izd.
Publishing: Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2013
ISBN: 978-961-235-637-8; 978-961-235-638-5
COBISS.SI-ID: 267518976 - Record/s in the catalog ODKJG »
All obligatory literature in catalog ODKJG »

Additional literature

1. Unit of additional literature:


Author: Bibič, Adolf (ur.)
Title: Kaj je politika? : kompendij sodobnih teorij politike »
Publishing: Ljubljana : Znanstveno in publicistično središče, 1997
ISBN: 961-6014-87-0
COBISS.SI-ID: 65207296 - Record/s in the catalog ODKJG »

2. Unit of additional literature:


Author: Lukšič, Igor; Pikalo, Jernej
Title: Uvod v zgodovino političnih idej »
Publishing: Ljubljana : Sophia, 2007
ISBN: 978-961-6294-90-4
COBISS.SI-ID: 236389888 - Record/s in the catalog ODKJG »
All additional literature in catalog ODKJG »