Public relations

Odnosi z javnostmi

Obligatory literature

1. Unit of obligatory literature:


Author: Kalin Golob, Monika; Serajnik Sraka, Nada; Verčič, Dejan
Title: Pisanje za odnose z javnostmi : temeljni žanri »
Publishing: Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2018
ISBN: 978-961-235-854-9
COBISS.SI-ID: 295669504 - Record/s in the catalog ODKJG »
All obligatory literature in catalog ODKJG »

Additional literature

1. Unit of additional literature:


Author: Tkalac Verčič, Ana
Title: Odnosi s javnošću »
Publishing: Zagreb : Hrvatska udruga za odnose s javnošću, [2016]
ISBN: 978-953-7713-02-7
COBISS.SI-ID: 34454365 - Record/s in the catalog ODKJG »

2. Unit of additional literature:


Author: Wilcox, Dennis L.
Title: Think public relations »
Publishing: Boston : Allyn & Bacon, cop. 2011
ISBN: 978-0-205-78169-0; 0-205-78169-1
COBISS.SI-ID: 30539869 - Record/s in the catalog ODKJG »
All additional literature in catalog ODKJG »