Sociology education

Sociologija izobraževanja

Obligatory literature

1. Unit of obligatory literature:


Author: Novak, Bogomir
Title: Moč družbe in transformacija šole »
Edition: 1. izd., 1. natis
Publishing: Ljubljana : Pedagoški inštitut, 2006
ISBN: 961-6086-32-4; 978-961-6086-32-5
COBISS.SI-ID: 230560512 - Record/s in the catalog ODKJG »

2. Unit of obligatory literature:


Author: Židan, Alojzija
Title: Vzgoja za evropsko demokracijo : vzgoja mladih za demokracijo v 21. stoletju »
Publishing: Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2009
ISBN: 978-961-235-373-5
COBISS.SI-ID: 247357696 - Record/s in the catalog ODKJG »
Notes: Dostop v Zebri
All obligatory literature in catalog ODKJG »

Additional literature

1. Unit of additional literature:


Author: Delors, Jacques et al.
Title: Učenje: skriti zaklad : poročilo Mednarodne komisije za izobraževanje za enaindvajseto stoletje, pripravljeno za Unesco »
Publishing: Ljubljana : Ministrstvo za šolstvo in šport, 1996
ISBN: 961-6222-05-8
COBISS.SI-ID: 62413056 - Record/s in the catalog ODKJG »

2. Unit of additional literature:


Author: Lipužič, Boris
Title: Evropska šola med državo in civilno družbo : upravljanje šolskih sistemov »
Publishing: Nova Gorica : Educa, 1997
ISBN: 961-6039-35-0
COBISS.SI-ID: 71246336 - Record/s in the catalog ODKJG »

3. Unit of additional literature:


Author: Lipužič, Boris
Title: Izobraževanje kot razvojni dejavnik : šolski sistemi Združenih držav Amerike, Kanade in Nove Zelandije »
Publishing: Nova Gorica : Educa, 1995
ISBN: 961-6039-13-X; 961-6039-00-8
COBISS.SI-ID: 50012416 - Record/s in the catalog ODKJG »
All additional literature in catalog ODKJG »