Foreign language III: English for specific purposes

Drugi tuji strokovni jezik III: angleščina

Obligatory literature

1. Unit of obligatory literature:


Notes: Dokumenti in listine s področja človekovih pravic

2. Unit of obligatory literature:


Author: Gorenc, Nina
Angleščina za študente evropskih študij, 3. letnik Publishing: Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2010
All obligatory literature in catalog ODKJG »

Additional literature

All additional literature in catalog ODKJG »